KIO / commandoregel

Log tonen na het uitvoeren van een commando

Moet een dialoog openen met de log van de laatste via de commandoregel of via Konqueror gegeven subversion-commando.

Minimaal aantal getoonde logregels:

Indien Toon log... is ingeschakeld, dan is dit het minimum aantal regels dat dit dialoog zal tonen. Zodat dit zo ingesteld kan worden dat alleen interessante output te zien is (vastleg-log enzovoorts).

Contextmenu niet weergeven in Konqueror

Indien ingeschakeld, dan is er geen menu-item voor kdesvn in Konqueror te zien.

Items niet tonen in actie-menu op topniveau

Wanneer dit is ingesteld zal kdesvn geen extra acties in het menu Actie van Konqueror of Dolphin tonen;.

KIO-handelingen gebruiken de standaard logberichten

Bij het bewerken van een repository via het kdesvn KIO protocol vanuit Konqueror (bijv. het ksvn+...-protocol) met grote operaties zoals het verplaatsen of kopiëren van mappen, dan zal kdesvn voor elk item een logbericht vragen. Dit is normaal gedrag van Konqueror. Wanneer dit is ingeschakeld, dan zal de KIO-implementatie van kdesvn niet vragen voor een logbericht maar een standaard logbericht meegeven. Dit gebeurt niet bij acties vanuit het kdesvn-menu voor Konqueror maar alleen bij het kopiëren/verplaatsen/verwijderen van mappen in Konqueror of een andere bestandsbeheerder met een KIO-url.

Standaard bericht

Het bericht dat kdesvn-KIO zou moeten geven bij bewerkingen vanuit Konqueror wanneer bovenstaande vlag is gezet. Standaard is Revision made with kdesvn KIO.

KIO kan overschrijven

Als deze vlag is gezet hebt u een eenvoudige ondersteuning voor schrijven voor bestaande items. U kunt bijv. bestanden openen in uw editor en ze direct, zonder van te voren uitchecken, opslaan (kdesvn zal dat in de achtergrond doen).

Dit alleen gebruiken als u weet wat u doet.

KIO toont voortgangsberichten

Indien geactiveerd zal KIO in Plasma van KDE gedetailleerde informatie tonen over huidige bewerkingen. Foutmeldingen van KIO zullen altijd getoond worden en kunnen niet worden uitgeschakeld.