Hoofdstuk 2. Editor

De geïntegreerde bewerker van lessen is een geavanceerd hulpmiddel voor hen die bijdragen aan taallessen. Het stelt hen in staat om samen te werken aan taallessen voor Artikulate. Aan de ene kant stelt het ze in staat om taallessen te maken en opnamen voor geluidsbestanden te maken van de spreker in de eigen taal. Aan de andere kant stelt het hen in staat om te werken aan zogenoemde raamwerk, die prototypen zijn van taallessen waarmee ze gemakkelijk en snel nieuwe lessen afgeleid van een prototype kunnen maken. De bewerker bewerkt alleen bestanden buiten de set oefeningen, d.w.z. de set lessen gedownload in Artikulate.

Overzicht

Termen in de bewerker

Voor de bewerker van lessen gebruiken we een specifieke set termen, die ook gebruikt worden voor de volgende beschrijvingen.

Taal:

Talen in Artikulate zijn alleen beschikbaar als ze zijn gedefinieerd door taalspecificaties.

Les:

Een les is met één taal verbonden en bevat een lijst met eenheden.

Eenheid:

Een eenheid bestaat uit frasen die "enigszins" homogeen zijn. Bijv. frasen die uitgesproken kunnen worden in een restaurant of frasen uitgesproken in een gesprek op straat door een tourist die de weg zoekt.

Raamwerken van lessen:

Een raamwerk voor een les vormt het prototype van een les. Raamwerken geven hulp bij het gemakkelijk maken van lessen in verschillende talen omdat ze een set eenheden en frasen aangeven (in het Engels) die daarna gebruikt kunnen worden als een blauwdruk voor het maken van een les in een nieuwe taal. Bijgewerkte raamwerken van lessen kunnen ook geïmporteerd worden in lessen die zijn gemaakt met een raamwerk.

Frasen:

Frasen worden gegeven door een tekenreeks en een opname van een spreker in de eigen taal. We onderscheiden frasen op hun lengtes. De volgende lengtes van frasen bestaan

  • woord: een enkel woord, letter of getal

  • uitdrukking: een uitdrukking met een aantal woorden die geen volledige zin vormen

  • zin: een volledige zin

  • alinea: een aantal zinnen (gewoonlijk 2-3)

Een les is verbonden met een specifieke taal, bestaat uit verschillende eenheden en elke eenheid is gegeven door opeenvolgende frasen met verschillende lengtes.

Opslagmap/opslagruimte voor lessen

De bewerker werkt in een separate map (in het vervolg opslagruimte genoemd, omdat het is aanbevolen onder een versiebeheerssysteem te staan). In die map zoekt de bewerker naar bewerkbare lessen en raamwerkbestanden en slaat daar ook nieuwe bestanden op.

De opslagruimte voor lessen kan ingesteld worden in de instellingendialoog. Deze is te vinden via InstellingenArtikulate instellen en de instellingen voor de lessen zijn in de menu-optie Hulpbronnen voor lessen.

Opslagruimte voor bijgedragen lessen instellen voor de editor