Hoofdstuk 3. Dankbetuigingen en licentie

Artikulate

Copyright van het programma:

  • Copyright 2013-2015 Andreas Cord-Landwehr

  • Copyright 2013 Oindrila Gupta

  • Copyright 2013 Magdalena Konkiewitz

  • Copyright 2013-2014 Samikshan Bairagya

Copyright van de documentatie:

  • Copyright 2013-2015 Andreas Cord-Landwehr

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op http://www.kde.nl/bugs.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie-licentie.

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de GNU General Public License.