Capítol 6. Imprimir els patrons

Un cop hàgiu completat el disseny, sens dubte voldreu imprimir-lo. El KXStitch permet personalitzar la impressió, des del que s'imprimeix fins a la mida de la impressió final.

Aquesta versió del KXStitch permet un disseny d'impressió totalment personalitzat. La nova configuració de la impressora permet afegir, inserir o eliminar pàgines. Es pot seleccionar la mida i l'orientació del paper i cada pàgina pot contenir elements de text, elements de patró o elements clau.

Per a més detalls, vegeu el diàleg d'impressió.