El diàleg Color nou

El diàleg mostrarà el nom de l'esquema al qual s'afegirà al color nou. El color requereix un nom i una descripció, el qual pot ser qualsevol cosa que vulgueu, encara que el nom del color generalment serà definit pel fabricant del fil.

En fer clic al botó Color es mostrarà un diàleg de selecció de color estàndard del KDE. Es pot seleccionar el color inicial i després ajustar els paràmetres per a obtenir el color correcte.

Un cop afegit, aquest color nou estarà disponible per a ser inclòs a la vostra paleta de patrons mitjançant el diàleg Gestor de la paleta. També es pot ajustar mitjançant el diàleg Calibratge del fil.