El diàleg Calibratge del fil

Aquest diàleg té dues parts.

A l'esquerra, una llista de selecció dels esquemes que estan actualment disponibles juntament amb una llista dels colors que es troben en aquest esquema. La descripció del color s'annexarà amb (Calibrat) si el color ha estat modificat per la invocació actual d'aquest diàleg.

A la dreta, es troba el nom i la descripció del color actualment seleccionat, això s'ha d'annexar amb (Modificat) si el color ha estat modificat, una vista prèvia del color i els valors RGB actuals per al color.

També es mostra un botó Restableix el color. Aquest restablirà el color actualment seleccionat al valor que tenia quan es va invocar el diàleg per primera vegada.

En prémer el botó D'acord, es cometran tots els colors canviats.

En prémer el botó Cancel·la, tots els colors canviats tornaran als seus valors originals.