Mòdul Informació de la xarxa

Mòdul Informació de les interfícies de xarxa

Aquesta pàgina mostra informació quant a les interfícies de xarxa instal·lades en el vostre ordinador.

Nota

La informació exacta mostrada dependrà del sistema. Sobre alguns sistemes, aquesta informació encara no es pot mostrar.

L'usuari no pot modificar cap configuració en aquesta pàgina.

Mòdul Informació sobre l'estat de Samba

El monitor sobre l'estat de Samba i NFS és un frontal per als programes smbstatus i showmount. El smbstatus informa de les connexions actuals de Samba i forma part del conjunt d'eines que implementa el protocol SMB (Server Message Block -bloc de missatge del servidor-), també anomenat protocol NetBIOS o LanManager.

Aquest protocol es pot utilitzar per a proveir compartició de serveis d'impressora o de discs en una xarxa que incloguin màquines executant els diversos sabors de Microsoft® Windows®.

El showmount forma part del paquet de programari NFS. NFS (vol dir Network File System -sistema de fitxers de xarxa-) és el mètode tradicional d'UNIX® per a compartir directoris a través de la xarxa. En aquest cas s'interpreta la sortida de showmount -a localhost. En alguns sistemes el showmount està a /usr/sbin. Comproveu si showmount és accessible des de la vostra PATH.

Exporta

En aquesta pàgina podeu veure una gran llista que mostra les connexions actives dels recursos compartits de Samba i les exportacions NFS de la vostra màquina. La primera columna mostra si el recurs compartit és un recurs compartit de Samba (SMB) o una exportació NFS. La segona columna conté el nom del recurs compartit, la tercera el nom de la màquina remota. a la qual s'està accedent al recurs compartit. La resta de columnes tan sols tenen sentit per a recursos compartits de Samba.

La quarta columna conté l'ID de l'usuari, el qual accedeix al recurs compartit. Cal tenir present que no té perquè ser igual que l'ID d'usuari d'UNIX®. El mateix és aplicable a la següent columna, que mostra l'ID del grup de l'usuari.

Cada connexió per a cadascun dels vostres recursos compartits és gestionada per un únic procés (smbd), la següent columna mostra l'ID del procés (pid) d'aquest smbd. Si mateu aquest procés, l'usuari connectat serà desconnectat. Si l'usuari remot treballa des de Windows®, tan aviat com aquest procés sigui mort es tornarà a crear de nou, de manera que ni se n'adonarà.

L'última columna mostra quants fitxers té oberts actualment aquest usuari. Aquí tan sols veureu, quants fitxers estan oberts, no veureu quants heu obert o copiat amb anterioritat, etc.

Importa

Aquí podeu veure quins recursos compartits de Samba i de NFS des d'altres màquines estan muntats en el vostre sistema local. La primera columna mostra si es tracta d'un recurs compartit de Samba o de NFS, la segona columna mostra el nom del recurs compartit, i la tercera a on està muntat.

Els recursos compartits de NFS muntats haurien de ser visibles sobre Linux® (està comprovat), i també hauria de funcionar sobre Solaris™ (sense provar).

Registre

Aquesta pàgina presenta els continguts del vostre fitxer de registre de Samba en un mode bonic. Si obriu aquesta pàgina, la llista estarà buida. Haureu de prémer el botó Actualitza, aleshores es llegirà el fitxer de registre de Samba i es mostraran els resultats. Comproveu si el fitxer de registre de Samba en el vostre sistema es troba realment a l'adreça especificada en la línia d'entrada. Si està en un altre lloc o té un altre nom, corregiu-ho. Després de canviar el nom de fitxer haureu de prémer Actualitza altra vegada.

El Samba registra les seves accions d'acord amb el nivell de registre (consulteu smb.conf). Si loglevel = 1, el Samba tan sols registra les accions quan algú es connecta a la vostra màquina i quan aquesta connexió es tanca. Si log level = 2, també registra si algú obre un fitxer i si el tanca. Si el nivell de registre és superior a 2, es registren més operacions.

Si esteu interessat a saber qui accedeix a la vostra màquina i a quins fitxers, haureu d'establir el nivell de registre a 2 i crear regularment un fitxer de registre nou de Samba (p. ex., configurar una tasca cron que una vegada per setmana mogui el fitxer de registre de Samba a una altra carpeta o quelcom similar). D'altra manera, el fitxer de registre de Samba es tornarà enorme.

Amb les quatre caselles de selecció a sota de la llista gran podreu decidir quins esdeveniments es mostraran en la llista. Haureu de prémer Actualitza per a veure els resultats. Si el nivell de registre de Samba és massa baix, no ho podreu veure tot.

Fent clic sobre la capçalera d'una columna podeu ordenar la llista segons aquesta columna.

Estadístiques

En aquesta pàgina podeu filtrar els continguts de la tercera pàgina per a certs continguts.

Suposem que dieu que el camp Succés (no el de la llista) està establert a Connexió, Servei/Fitxer s'estableix a *, Remot/usuari s'estableix a *, Mostra la informació del servei ampliada està desactivat i Mostra la informació del remot ampliada està desactivat.

Si premeu Cerca ara, veureu quant de sovint obriu una connexió per a compartir * (és a dir, qualsevol recurs compartit) des de la màquina * (és a dir, des de qualsevol màquina). Ara habiliteu Mostra la informació del remot ampliada i feu clic a Cerca altra vegada. Ara veureu per a cada màquina que coincideixi amb el comodí *, quantes connexions hi ha obertes cap a aquesta màquina.

Ara premeu Neteja els resultats.

Ara establiu el camp Esdeveniment a Accessos a fitxer i habiliteu Mostra la informació del servei ampliada i feu clic a Cerca altra vegada.

Ara veureu quant de sovint s'accedeix a un mateix fitxer. Si també habiliteu Mostra la informació del remot ampliada, veureu quan de sovint cada usuari ha obert cada fitxer.

A les línies d'entrada Servei/Fitxer i Remot/usuari, podeu utilitzar els comodins * i ? de la mateixa manera que els utilitzeu a la línia d'ordres. Les expressions regulars no són reconegudes.

Fent clic sobre la capçalera d'una columna podreu ordenar la llista segons aquesta columna. D'aquesta manera podreu comprovar quin fitxer s'ha obert més sovint, o quin usuari ha obert la majoria de fitxers o el que vulgueu.

Secció d'autors

Mòdul amb copyright 2000: Michael Glauche i Neundorf, Alexander

Originalment escrit per en Michael Glauche.

Mantenidor actual: Neundorf, Alexander .

Col·laboradors

  • Conversió a miniaplicació del KControl:

    Hölzer-Klüpfel, Matthias

  • Ús del K3Process en substitució de «popen», i més verificació d'errors:

    Faure, David

  • Conversió a kcmodule, afegir les pàgines amb pestanya 2,3,4, correcció d'errors:

    Neundorf, Alexander

Documentació copyright 2000 Neundorf, Alexander

Documentació traduïda a docbook per en McBride, Mike .

Traductor/Revisor de la documentació: Antoni Bella