Mòdul Informació gràfica

Quan obriu els mòduls en aquesta secció, se us presentarà quelcom d'informació. La part esquerra de la finestra està organitzada en forma d'arbre. Alguns elements tenen un signe més al davant de l'etiqueta. Fent clic sobre aquest símbol s'obre un «submenú» relacionat amb l'etiqueta. Fent clic sobre el signe menys al davant d'una etiqueta s'oculta el submenú.

La part dreta de la finestra conté els valors individuals per a cadascun dels paràmetres de l'esquerra.

La informació presentada variarà depenent de la vostra configuració.

Nota

Algunes configuracions poden no ser capaces de determinar alguns o tots els paràmetres.

No es pot modificar cap valor des d'aquest mòdul. Tan sols és informatiu.

Mòdul Informació del Wayland

Aquesta pantalla és d'utilitat per a obtenir informació específica quant al vostre compositor del Wayland.

Mòdul Informació del servidor X

Aquesta pantalla és d'utilitat per a obtenir informació específica quant al vostre servidor X i l'actual sessió de X.

Mòdul Informació de l'OpenGL

Aquesta pàgina mostra informació quant a la implementació OpenGL instal·lada. OpenGL (abreujament d'«Open Graphic Library» -biblioteca gràfica oberta-) és una interfície per a gràfics en 3D multiplataforma i independent del maquinari.

GLX és un punt d'amarratge OpenGL per al sistema X Window.

DRI (Direct Rendering Infrastructure -Infraestructura de Representació Directa-) proveeix acceleració de maquinari per a OpenGL. Per a poder utilitzar-la, haureu de tenir una targeta gràfica amb acceleració en 3D, així com tenir instal·lat el controlador adequat.

Podeu obtenir més informació en el lloc oficial d'OpenGL