Mòdul Informació dels dispositius

Aquest és un mòdul de visualització de dispositius. Mostra tots els dispositius pertinents que són presents al vostre PC. Disposa de tres seccions, un visor de dispositius, un plafó d'informació i una llista de la UDI per al dispositiu seleccionat.

Visor de dispositius

El visor de dispositius mostra un arbre de tots els dispositius actualment detectats en el PC. Els llistats al començament de l'arbre són les categories de dispositius, feu clic esquerre en una categoria per a plegar o desplegar el llistat. Per a mostrar informació sobre un dispositiu, feu clic esquerre sobre seu en el visor, la informació serà mostrada en el plafó informatiu al costat dret. Podeu fer clic dret sobre el visor de dispositius per a mostrar les següents opcions:

 • Contrau-ho tot: Plega l'arbre per a només mostrar les categories principals.

 • Expandeix-ho tot: Desplega l'arbre per a mostrar tots els dispositius fills.

 • Mostra tots els dispositius: Mostra totes les categories, sense importar si hi ha dispositius presents en aquestes.

 • Mostra els dispositius apropiats: Tan sols es mostraran les categories que tinguin dispositius presents.

La pantalla predeterminada es troba plegada alhora que només mostra els dispositius pertinents. Si us plau, cal tenir en compte que els dispositius que apareixen al llistat no són tots els dispositius en el vostre PC, tan sols són els que s'han detectat a través de Solid.

El visor de dispositius pot mostrar els següents dispositius:

 • Processadors: Aquests són les CPU del vostre ordinador (unitats de processament central).

 • Unitats d'emmagatzematge: Els dispositius que utilitza el vostre PC per a desar fitxers i dades.

 • Interfícies de xarxa: Els dispositius que us permeten connectar-vos a una xarxa o un altre PC.

 • Interfícies d'àudio: Els dispositius que permeten al vostre PC reproduir so. Està dividit en dues categories, les arquitectures de so ALSA i OSS.

 • Dispositius de vídeo: Els dispositius que us permeten veure fluxos de vídeo en directe.

 • Dispositius sèrie: Els dispositius que estan connectats al port sèrie del vostre PC.

 • Dispositius de targeta intel·ligent: Els dispositius que són lectors de targetes intel·ligents.

 • Dispositius de difusió de vídeo digital: Dispositius que utilitzen els estàndards oberts per a la televisió digital.

 • Botons del dispositiu: Aquests són els botons presents al vostre PC o als dispositius externs.

 • Bateries: Aquestes són les bateries connectades al vostre portàtil.

 • Adaptadors d'AC: Aquests són els dispositius presents que heu connectat al vostre adaptador d'AC.

 • Reproductors multimèdia: Els dispositius que reprodueixen fitxers de suports, tal com un reproductor de música.

 • Dispositius de càmera: Aquests seran una càmera digital connectada al vostre PC.

Nota

Com a dispositius de vídeo no s'inclou l'adaptador de targeta de vídeo.

Plafó d'informació

El plafó d'informació és on es mostra la informació del dispositiu en seleccionar-lo. Els dos primers temes d'informació sempre són:

 • Producte: El nom del dispositiu.

 • Fabricant: El nom del fabricant del dispositiu.

La informació per als següents temes depèn del dispositiu escollit. S'etiqueten amb noms fàcils d'entendre. Les etiquetes d'informació es poden seleccionar i copiar.

Nota

Els temes Velocitat màxima: i Jocs d'instruccions admesos: no són habitualment establerts per Solid.

Nota

Les categories principals en la llista de dispositius no mostra cap informació.

Informació UDI

El plafó informatiu inferior mostra els dispositius UDI actualment seleccionats. Aquest és l'identificador de dispositiu únic.

Totes les etiquetes es poden seleccionar i copiar.

Mòdul Informació de les interrupcions (IRQ)

Aquesta pàgina mostra informació quant a les línies de requeriment d'interrupció en ús, i els dispositius que les utilitzen.

Una IRQ és una línia de maquinari utilitzada en un PC per a (bus ISA) dispositius com teclats, mòdems, targetes de so, etc., per a enviar senyals d'interrupció cap al processador i per a indicar-li que aquest dispositiu està llest per a enviar i rebre dades. Malauradament, tan sols hi ha setze IRQ (0-15) disponibles en l'arquitectura i386 (PC) per a compartir entre els diversos dispositius ISA.

Molts problemes de maquinari són resultat de conflictes d'IRQ, quan dos dispositius intenten emprar la mateixa o el programari està mal configurat per a utilitzar una IRQ diferent de la qual hauria d'emprar el dispositiu i per a la qual està configurat.

Nota

La informació exacta mostrada dependrà del sistema. Sobre alguns sistemes, la informació de les IRQ encara no es pot mostrar.

Sobre Linux®, aquesta informació s'extrau des de /proc/interrupts, el qual tan sols estarà disponible si el pseudosistema de fitxers /proc està compilat en el nucli.

La primera columna conté el número de la IRQ. La segona el nombre d'interrupcions utilitzades des de l'última arrencada. La tercera mostra el tipus d'interrupció. La quarta identifica el dispositiu al qual està assignada aquesta interrupció.

L'usuari no pot modificar cap configuració en aquesta pàgina.

Mòdul Informació dels canals DMA

Aquesta pàgina mostra informació quant als canals DMA (Direct Memory Access -accés directe a memòria-). Un canal DMA és una connexió directa que permet als dispositius transferir dades de i cap a la memòria sense passar pel processador. Típicament, els sistemes d'arquitectura i386 (els PC) tenen vuit canals DMA (0-7).

Nota

La informació exacta mostrada dependrà del sistema. Sobre alguns sistemes, la informació del canal DMA encara no es pot mostrar.

Sobre Linux®, aquesta informació s'extrau des de /proc/dma, el qual tan sols estarà disponible si el sistema de pseudofitxers /proc està compilat en el nucli.

Es mostra una llista de tots els canals DMA registrats (bus ISA) en aquest moment. La primera columna mostra el canal DMA i la segona el dispositiu que l'està utilitzant.

Els canals DMA que no s'emprin, no es llistaran.

L'usuari no pot modificar cap configuració en aquesta pàgina.

Mòdul Informació dels dispositius IEEE 1394

La interfície IEEE 1394, també coneguda com a FireWire™, és un estàndard d'interfície de bus sèrie per a comunicació d'alta velocitat i transferència isòcrona de dades en temps real.

La llista en aquest mòdul mostra tots els dispositius connectats al bus IEEE 1394 i us permet inicialitzar el bus fent clic al botó Genera inicialització del bus 1394.

El significat de les columnes d'aquesta llista:

 • Nom: El port o el nom de node, el nombre pot canviar amb cada reinici del bus.

 • GUID: La GUID de 64 bits del node.

 • Local: Comprova si el node és un port IEEE 1394 del vostre ordinador.

 • IRM: Comprova si el node és capaç de gestionar recursos isòcrons.

 • CRM: Comprova si el node pot set un mestre de cicle.

 • ISO: Comprova si el node suporta transferències isòcrones.

 • BM: Comprova si el node és capaç de gestionar el bus.

 • PM: Comprova si el node és capaç de gestionar l'energia.

 • Acc: L'exactitud del rellotge del cicle del node, vàlid de 0 a 100.

 • Velocitat: La velocitat del node.

 • Fabricant: El nom del fabricant del dispositiu.

Mòdul Informació dels controladors/dispositius USB

Aquest mòdul permet veure el/s dispositiu/s connectat/s al/s bus/os USB.

Aquest mòdul tan sols és informatiu, no podeu editar cap informació de la que veieu.

Mòdul Informació dels ports Entrada/Sortida

Aquesta pàgina mostra informació quant als ports E/S.

Els ports E/S són adreces de memòria emprades pel processador per a la comunicació directa amb un dispositiu que ha enviat un senyal d'interrupció al processador.

L'intercanvi d'ordres o dades entre el processador i el dispositiu es fa a través d'una adreça de port E/S del dispositiu, el qual és un número hexadecimal. Dos dispositius no poden compartir el mateix port E/S. Molts dispositius utilitzen múltiples adreces de port E/S, els quals s'expressen com a un interval de números hexadecimals.

Nota

La informació exacta mostrada dependrà del sistema. Sobre alguns sistemes, la informació dels ports d'E/S encara no es pot mostrar.

Sobre Linux®, aquesta informació s'extrau des de /proc/ioports, el qual tan sols estarà disponible si el pseudosistema de fitxers /proc està compilat en el nucli. Es mostra una llista de totes les regions de port E/S actualment registrades i en ús.

La primera columna és el port E/S (o l'interval de ports E/S), la segona, identifica el dispositiu que utilitza aquests ports.

L'usuari no pot modificar cap configuració en aquesta pàgina.

Mòdul Informació del bus i targetes PCI instal·lades

Aquesta pàgina mostra informació quant al bus PCI i les targetes PCI instal·lades, i d'altres dispositius que emprin el bus d'interconnexió de components perifèrics (PCI -Peripheral Component Interconnect-).

Nota

La informació exacta mostrada dependrà del sistema. Sobre alguns sistemes, la informació PCI encara no es pot mostrar.

Sobre Linux®, aquesta informació s'extrau des de /proc/pci, el qual tan sols estarà disponible si el pseudosistema de fitxers /proc està compilat en el nucli. Es mostra una relació de tots els dispositius PCI i la seva configuració durant la inicialització del nucli.

Cada entrada comença amb un número de bus, de dispositiu i de funció.

L'usuari no pot modificar cap configuració en aquesta pàgina.