Capítol 3. Crèdits i llicència

Centre d'informació

Copyright del programa 1997-2001, Els desenvolupadors del Centre d'informació

Col·laboradors:

 • Hölzer-Klüpfel, Matthias

 • Elter, Matthias

Documentació copyright 2000 McBride, Mike©

Col·laboradors:

 • Campbell, Paul

 • Deller, Helge

 • Donohoe, Mark

 • Dowler, Pat

 • Haldane, Duncan

 • Hansen, Steffen .

 • Hölzer-Klüpfel, Matthias

 • Jones, Martin

 • Schenck, Jost

 • Singer, Jonathan

 • Tanghus, Thomas

 • Tateneni, Krishna

 • Ellis Whitehead

Traductor/Revisor de la documentació: Antoni Bella

Aquesta documentació està llicenciada sota els termes de la Llicència de Documentació Lliure de GNU.

Aquest programa està llicenciat sota els termes de la Llicència Pública General de GNU.