Hoofdstuk 2. Skanlite gebruiken

Selectie van scanner

Een standaard scanner kan gespecificeerd worden op de opdrachtregel van Skanlite met gebruik van skanlite -d [apparaatnaam] in een terminal. Als de geselecteerde scanner niet geopend kan worden of als er geen standaard scanner is aangegeven, dan wordt er een selectiedialoog voor de scanner geopend.

Dialoog voor de selectie van de scanner voor Skanlite

De gebruiker kan de te gebruiken scanner kiezen en op OK drukken om de scanner te openen. Drukken op Annuleren zal zorgen dat Skanlite wordt geëindigd.

Geen scanner gevonden

In het geval dat er geen apparaten zijn gevonden, misschien omdat de scanner niet is ingeplugd of uitgeschakeld, corrigeer dat dan. De knop Lijst met apparaten kan gebruikt worden om de lijst met scanners opnieuw te laden.

Opmerking

Niet alle apparaatstuurprogramma's/backends ondersteunen deze functie. Sluit in dat geval Skanlite, verbindt uw scanner en start de toepassing opnieuw.