Het handboek van RSIBreak

Tom Albers

Bram Schoenmakers

Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries
herziening 0.12.14 (2022-03-20)

Repetitive Strain Injury (RSI) is een aandoening die zich kan voordoen als resultaat van het weken met een toetsenbord en muis. RSIBreak kan worden gebruikt om u er aan te herinneren zo nu en dan een pauze te nemen.