Hoofdstuk 4. Overzicht van de opdrachten

Menu's van KXStitch

Het menu Bestand

Nieuw (Ctrl+N)
Maakt een nieuw patroon aan met ge3bruik van standaard waarden ingesteld in het dialoogvenster Eigenschappen.
Openen (Ctrl+O)
Opent een bestaand patroon
Recent openen
Een recent gebruikt patroon openen
Opslaan (Ctrl+S)
Slaat het patroon op
Opslaan als (Ctrl+Shift+S)
Slaat het patroon op onder een nieuwe naam
Terugdraaien
Draait het patroon terug naar de laatste opgeslagen staat
Afdrukken (Ctrl+P)
Drukt het patroon af
Printerinstellingen
Stelt de opmaak van de afdruk in
Afbeelding importeren
Importeert een afbeeldingsbestand en converteert het naar steken
Bestandseigenschappen
Toon / bewerk de eigenschappen van het document
Achtergrondafbeelding toevoegen
Voegt een afbeelding in als achtergrond als voorbeeld.
Achtergrondafbeelding verwijderen
Selecteer een te verwijderen achtergrondafbeelding. Het submenu hiervoor is bevolkt met eerder ingevoegde achtergrondafbeeldingen.
Sluiten (Ctrl+W)
Sluit het patroon af
Afsluiten (Ctrl+Q)
Beëindig KXStitch

Het menu Bewerken

Ongedaan maken (Ctrl+Z)
Maak de laatste wijziging ongedaan. De lijst met wijzigen wordt getoond in het venster Geschiedenis.
Opnieuw (Ctrl+Shift+Z)
Doe de laatste ongedaan gemaakte wijziging opnieuw. De lijst met wijzigen wordt getoond in het venster Geschiedenis.
Knippen (Ctrl+X)
Knip het geselecteerde gebied en kopieer deze naar het klembord
Kopiëren (Ctrl+C)
Kopieer het geselecteerde gebied naar het klembord
Plakken (Ctrl+V)
Plak het geselecteerde gebied
SelectiemaskerMasker voor steken
Beperk selecties tot het nu geselecteerde type steek
SelectiemaskerKleurmasker
Beperk selecties tot de nu geselecteerde kleur
SelectiemaskerAchter-steken uitsluiten
Steken van achteraf uitsluiten uit de selectie
SelectiemaskerKnopen uitsluiten
Knopen uitsluiten uit de selectie
Spiegelen/roteren maakt kopieën
Indien ingeschakeld, dan maakt de spiegelen/roteren-functie een kopie van de selectie, in het andere geval wordt het geselecteerde gebied verplaatst.
Selectie spiegelenHorizontaal
Spiegel het geselecteerde gebied horizontaal, bijv. draai het om van links naar recht
Selectie spiegelenVerticaal
Spiegel het geselecteerde gebied verticaal, bijv. draai het om van boven naar onder
Selectie draaien90 graden
Roteer het geselecteerde gebied 90 graden rechtsom
Selectie draaien180 graden
Roteer het geselecteerde gebied 180 graden rechtsom
Selectie draaien270 graden
Roteer het geselecteerde gebied 270 graden linksom

Knippen, kopiëren en plakken

Bij het knippen en kopiëren van gebieden kunt u om de selectie te beperken gebruik maken van steken maskers, kleuren maskers en het uitsluiten van achtersteken en knopen .

Bij het plakken in KXStitch kunt u de linkermuisknop ongeveer op de locatie waar u wilt plakken indrukken en ingedrukt houden zodat u een afbeelding van de te plakken data krijgt waarmee u deze vervolgens nauwkeurig kunt plaatsen om daarna pas de knop los te laten. Deze methode gebruikt u ook bij het spiegelen en roteren. U kunt ook de cursor-toetsen gebruiken voor het verplaatsen van het geplakte patroon om tenslotte de locatie vast te zetten met de Enter-toets.

Het menu Beeld

Werkelijke grootte
Zoom de weergave zodat de schermgrootte de fysieke afmeting benadert
Passend in pagina
Zoom de weergave zodat het gehele patroon past in het zichtbare gebied
Passend in paginabreedte
Zoom de weergave zodat het patroonbreedte past in het zichtbare gebied
Passend in paginahoogte
Zoom de weergave zodat het patroonhoogte past in het zichtbare gebied
Inzoomen (Ctrl++)
Inzoomen in de bewerkingsweergave
Uitzoomen (Ctrl+-)
Uitzoomen in de bewerkingsweergave
Voorbeeld
Toon of verberg het venster met het voorbeeld
Palet
Toon of verberg het venster met het palet
Geschiedenis
Toon of verberg het venster met de geschiedenis
Geïmporteerde afbeelding
Toon of verberg het venster met het voorbeeld van de geïmporteerde afbeelding
Achtergrondafbeelding tonen
Toon of verberg een achtergrondafbeelding. De lijst wordt dynamisch gegenereerd gebaseerd op de ingevoegde achtergrondafbeeldingen
Achtergrondafbeelding aanpassen aan selectie
Achtergrondafbeelding aanpassen aan het huidige geselecteerde gebied

Het menu Steken

Kwartsteek
Kwartsteek, het kwadrant van de geselecteerde cel bepaalt de positie
Halve steek
Halve steek, het kwadrant van de geselecteerde cel bepaalt de positie
Driekwartsteek
Driekwartsteek, het kwadrant van de geselecteerde cel bepaalt de positie
Hele steek
Hele steek
Kleine halve steek
Kleine halve steek, het kwadrant van de geselecteerde cel bepaalt de positie
Kleine hele steek
Kleine hele steek, het kwadrant van de geselecteerde cel bepaalt de positie
Franse knoop
Franse knoop steek

Het menu Hulpmiddelen

Schilderen
Schildert steken op het doek - Druk de linkermuisknop in en versleep het rond over het venster. Aan elke cel waar het overheen komt worden steken toegevoegd. De muis loslaten zal het schilderen doen stoppen.
Tekenen
Trekt een lijn van steken op het doek - Druk op het beginpunt van de lijn de linkermuisknop in, sleep het naar het gewenste eindpunt van lijn en laat de muisknop los. Aan elke cel die de lijn passeert worden steken toegevoegd.
Wissen
Verwijdert steken - Druk de linkermuisknop in en versleep het over de steken die u wilt verwijderen. Alle steken in de cellen die we passeren worden verwijdert. Om het verwijderen te stoppen laat u de muisknop los. Houdt de Ctrl-knop ingedrukt en klik dan met de linkermuisknop op een begin of eindpunt van een achtersteek om deze te verwijderen, als er meer dan een achtersteek op een digitale punt is dan wordt de eerst gevonden steek verwijdert. Om een specifiek achtersteek te verwijderen selecteert en versleept u van een eind tot het andere eind van de steek. Houd de Shift-toets ingedrukt en klik vervolgens met de linkermuisknop om een franse knoop te verwijderen.
Rechthoek tekenen
Teken een rechthoek - Druk de linkermuisknop muis knop in en beweeg van de ene hoek naar de tegenoverliggende hoek. Laat de muisknop los en een lege rechthoek van steken is toegevoegd aan het doek.
Rechthoek vullen
Teken een gevulde rechthoek - Druk de linkermuisknop in en beweeg van de ene hoek naar de tegenoverliggende hoek. Laat de muisknop los en een gevulde rechthoek van steken is toegevoegd aan het doek.
Ellips tekenen
Teken een ellips - Druk de linkermuisknop in en beweeg van de ene hoek naar de tegenoverliggende hoek. Laat de muisknop los en een lege ellips van steken is toegevoegd aan het doek.
Ellips vullen
Teken een gevulde ellips - Druk de linkermuisknop in en beweeg van de ene hoek naar de tegenoverliggende hoek. Laat de muisknop los en een gevulde ellips van steken is toegevoegd aan het doek.
Veelhoek vullen
Teken een gevulde veelhoek - Klik op elk vakje waar een hoek van de veelhoek moet komen, klik en sleep om meer complexe lijnen te maken. Een cirkel markeert elke hoek verbonden door een zwarte lijn. Klik opnieuw op het startveld om de veelhoek te sluiten. Gebruik de Backspace-toets om het laatste punt te verwijderen, of de Esc-toets om alle hoeken te verwijderen en de bewerking te annuleren.
Tekst
Tekst maken in steken - Dit start het tekstscherm. Kies het gewenste font en de gewenste teksthoogte, vul de gewenste tekst in en klik daarna op OK. druk de linkermuisknop in ongeveer op de plek waar de tekst geplaatst moet worden. Beweeg nu de cursor naar de plaats waar de tekst precies moet komen en laat de muisknop los. Dit is hetzelfde zoals bij het plakken.
Alfabet
Voegt patronen toe uit de huidige bibliotheek die overeenkomt met de ingedrukte toetsen.Hiermee kan het alphabet als patroon worden opgeslagen, deze letters kunnen aan toetsen van het toetsenbord zijn verbonden. Dit wordt als volgt gebruikt: na het kiezen van dit onderdeel kan u op het gewenste positie waar u de tekst wilt hebben klikken, zal er na het indrukken van een toets gezocht worden in de huidige bibliotheek naar de bijpassende patroon. Als deze gevonden is, zal deze op de gekozen plek ingevoegd worden.Het invoegpunt zal daarna verplaatst worden afhankelijk van de breedte van het ingevoegde patroon van de letter. Het werkvlak van het patroon wordt naar rechts uitgebreid voor de volgende letters.Door op Enter te drukken komt er een nieuwe regel onder het startpunt.Het werkvlak van het patroon wordt naar beneden uitgebreid voor de nieuwe regel als er niet genoeg ruimte beschikbaar is. De Backspace-toets zal de laatst ingevoerde karakter verwijderen en de Spatie-toets zal het invoegpunt of met de breedte van een spatie in de bibliotheekof een vooringestelde ruimte als er nog geen spatie karakter bestaat. De tekst zal overgaan naar een nieuwe regel als de rand van het doek is bereikt.
Selecteren
Selecteer een rechthoekig gebied - Druk de linkermuisknop in op een hoekpunt van het te selecteren rechthoekige gebied en beweeg daarna de muis naar de tegenoverliggende hoek en laat de knop los. Een bewegende stippellijn laat het geselecteerde gebied zien.
Kleurenkiezer
Hiermee kunt u van bestaande steken de kleur kopiëren. Als u boven steken zweeft dan zal een tekstballon de kleur van de steek onder de cursor laten zien. U kunt het selecteren door met de linkermuisknop te klikken.
Rijgsteek
Voegt achtersteken toe aan het doek - Druk de linkermuisknop in op de plek waar de achtersteek moet beginnen, het zal vastklikken op de dichtstbijzijnde van de 9 punten in de cel, beweeg de muis naar de plek waar het eindpunt van de achtersteek moet zijn en laat de muis los, opnieuw zal het vastklikken op de dichtstbijzijnde van de 9 punten in de cel.

Het palet menu

Paletbeheerder
Hier kunt u kleuren toevoegen en ze weer verwijderen aan het huidige palet. Het toewijzen van symbolen en het aantal garens voor de steken en de achtersteken.
Symbolen tonen
Toont de symbolen verbonden met elke kleur
Ongebruikte verwijderen
Verwijdert de ongebruikte kleuren van het huidige palet.
Kleuren wisselen
De volgende geselecteerde kleur, zal gewisseld worden met de huidige geselecteerde kleur. Als U de druppelaar selecteert, kunt U de kleur die gewisseld moet worden direct van het patroon kiezen.
Kleuren vervangen
De volgende kleur die U selecteert zal de huidige gekozen kleur vervangen. Net zoals met kleuren wisselen, kunt u de druppelaar gebruiken om een kleur te nemen van het patroon.

Het bibliotheek menu

Bibliotheek-beheerder
Opent de patroon bibliotheek-beheerder, (die permanent geopend kan blijven) zodat u bibliotheken met patronen of alphabets kan maken en gebruiken.De patronen kunt u vanuit de bibliotheek naar het werkvlak verslepen. De garens worden automatisch omgezet zodat ze in het huidige patroon passen, ook wordt het verschaald naar het huidige patroon voor de juiste plaatsing.

Het patronen menu

Patroon uitbreiden
Vergroot het patroon naar keuze uit naar boven, links, rechts en beneden.
Patroon centreren
Centreert het patroon in het werkvlak
Werkvlak aanpassen aan patroon
Maakt het doek kleiner totdat de randen het patroon raken.
Werkvlak aanpassen aan selectie
Maakt het doek net zo klein als de huidige selectie.
Rijen invoegen
Voegt het aantal rijen in dat overeenkomt met het geselecteerde gebied
Kolommen invoegen
Voegt het aantal kolommen in dat overeenkomt met het geselecteerde gebied

Het menu Instellingen

Naast het standaard KDE-instellingenmenu zoals beschreven in het hoofdstuk Instellingenmenu van de documentatie in KDE Fundamentals van KXStitch heeft deze toepassing specifieke menu-onderdelen:

Schalen formatteren als
Stelt de linialen in op Steken, CM of Inches.
Steken weergeven als
Wijzigt hoe de steken worden getoond.
Rijgsteken weergeven als
Wijzigt hoe de achtersteken worden getoond.
Knopen weergeven als
Wijzigt hoe de knopen worden getoond.
Geaccentueerde kleur
De modus voor kleuraccentuering inschakelen
Steken tonen
Maakt steken zichtbaar of onzichtbaar
Rijgsteken tonen
Maakt achtersteken zichtbaar of onzichtbaar
Franse knopen tonen
Maakt franse knopen zichtbaar of onzichtbaar
Raster tonen
Rooster zichtbaar of onzichtbaar
Achtergrondafbeeldingen tonen
Maakt achtergrond afbeelding zichtbaar of onzichtbaar
KXStitch instellen
Opent het configuratie-dialoogvenster van KXStitch.

Het menu Help

Bovendien heeft KXStitch een aantal van de algemene KDE items in het menu Help, voor meer informatie lees de sectie hierover in het Menu Help van de basisinformatie van KDE.