Hoofdstuk 3. Configuratie

Instellingendialoog

U kunt vele aspecten van Kronometer aanpassen. U kunt de instellingendialoog openen door op het item Kronometer instellen te klikken in het menu Instellingen. De instellingendialoog heeft de volgende categorieën.

Algemene instellingen

In de algemene instellingenpagina kunt u de instellingen vinden voor de stopwatch en de rondetijden. Onder het tabblad stopwatch kunt u uw voorkeur voor het tijdsindeling op de display van de stopwatch instellen. U kunt kiezen of u fracties van uren, minuten of seconden laat tonen (terwijl seconden altijd getoond worden). Kronometer ondersteunt tijden tot op de milliseconde, hoewel dat een hoog CPU-gebruik eist vanwege de hoge snelheid voor verversing van het gebruikersinterface.

In het tabblad rondentijden kunt u het opnemen van rondetijden aan of uitschakelen. Als deze zijn ingeschakeld kunt u hun tijdindeling kiezen, om hun notities te tonen en hun absolute tijden, die de tijden van de stopwatch zijn op het moment dat ze zijn opgenomen.

Lettertype-instellingen

In pagina voor instellingen voor lettertypen kunt de keuze voor het lettertype van het stopwatchbeeldscherm aanpassen. U kunt verschillende families lettertypen, stijlen en formaten voor elke tijdseenheid (uren, minuten, etc.) kiezen. Standaard zal elke component van de timer hetzelfde lettertype gebruiken, overeenkomstig het huidige standaard lettertype van het systeem.

Kleurinstellingen

In de pagina voor de kleurinstellingen kunt u de standaard kleur van het beeldscherm van de stopwatch aanpassen. U kunt de achtergrondkleur en de tekstkleur wijzigen. De standaard kleuren volgen het huidige geselecteerde thema van het systeem.

KDE ingebouwde instellingen

Kronometer maakt gebruik van de standaard KDE-hulpmiddelen voor instellingen. U kunt ze vinden in het menu Instellingen, onder de items Sneltoetsen instellen en Werkbalken instellen. U kunt hier de sneltoetsen voor de acties in Kronometer, de locatie van de werkbalk en zijn inhoud wijzigen.