Directe bewerking van XML

De huidige categorieën Televisie en Blijvende afspeellijst kunnen ook bewerkt worden door hun XML-bestanden te bewerken. Dit kan natuurlijk ook gedaan worden wanneer KMPlayer niet gestart is door de verschillende bestanden in ~/.kde/share/apps/kmplayer/te bewerken, maar kan ook in het programma zelf gedaan worden. Klik op een categorielabel en kies vervolgens Beeld en vervolgens Item bewerken. Er kan ook op een sub groep geklikt worden en vervolgens is alleen de XML-inhoud te zien.

Nadat de XML is bewerkt, klik op Met afspeellijst synchroniseren en deactiveert u het item Item bewerken of klikt u op een andere categorie.

Let op

Alle wijzigingen worden niet bewaart wanneer de modus "Item bewerken" wordt verlaten zonder dat met de afspeellijst wordt gesynchroniseerd of wanneer een andere groep wordt gekozen zonder dat de speellijst wordt herladen.

Vanwege de laksheid van de auteur(s) van KMPlayer, zijn sommige functies alleen in te schakelen door de XML te bewerken.