Websnelkoppelingen

Krishna Tateneni

Yves Arrouye

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning
herziening Frameworks 5.29 (2016-11-10)

Websnelkoppelingen

Inleiding

Konqueror biedt een aantal mogelijkheden om de browse ervaring te verbeteren. Eén zo'n mogelijkheid is Webkoppelingen.

U heeft misschien al gemerkt dat KDE erg internetvriendelijk is. U kunt bijvoorbeeld klikken op het menuitem Uitvoeren of de daaraan toegewezen sneltoets (Alt+F2 of Alt+Space, tenzij u het veranderd heeft) gebruiken en een URI intypen. [1]

Webkoppelingen aan de andere kant geven u de mogelijkheid om nieuwe pseudo URL-schema's of snelkoppelingen die u geparametriseerde algemeen gebruikte URI's laten maken. Bijvoorbeeld als u van de Google zoekmachine houdt, dan kunt u KDE zo instellen dat een pseudo URL-schema zoals gg een zoekopdracht bij Google start. Op deze manier zal het typen van gg:mijn opdracht zoeken naar mijn opdracht op de Google website.

Opmerking

U ziet nu waarom deze pseudo URL-schema's worden genoemd. Ze worden als een gewoon URL-schema gebruikt maar de invoer is niet volledig gecodeerd als URL zodat men google:kde apps en niet google:kde+apps kan typen.

U kunt webkoppelingen overal intypen waar u URI's gebruikt. Koppelingen voor verschillende zoekmachines zijn al op uw systeem ingesteld maar u kunt nieuwe zoektermen toevoegen en bestaande veranderen of verwijderen in deze module.

Webzoektrefwoorden

De beschrijvende namen van de gedefinieerde webkoppelingen worden getoond in een lijstveld. Net als bij andere lijsten in KDE kunt u op de kolomkop klikken om deze kolom in alfabetische of tegengestelde volgorde te sorteren en kunt u grootte van de kolommen wijzigen.

Onderaan de lijst moet de optie Webzoektrefwoorden inschakelen worden geactiveerd om deze functie in te schakelen. Gebruik de knoppen rechts om webkoppelingen aan te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Als Alleen trefwoorden met voorkeur gebruiken is geactiveerd, worden alleen trefwoorden gemarkeerd met voorkeur in de tweede kolom van de lijst gebruikt op plaatsen waar alleen een paar sneltoetsen voor selectie tegelijk kunnen worden getoond.

Onder de lijst vindt u twee aanvullende opties:

Standaard webzoektrefwoord:

Kies de zoekmachine die u wilt gebruiken wanneer u normale woorden en zinnen intypt in plaats van een URL-adres. Om deze functie uit te schakelen kiest u Geen uit de lijst.

Scheidingsteken voor trefwoord:

Kies het scheidingsteken dat het trefwoord scheidt van de te zoeken zin of woord.

Als u op een specifiek item in de lijst van gedefinieerde zoekmachines klikt of op de knop Wijzigen..., dan worden de details voor dit item getoond in een popup-venster. Tevens kunt u naast de beschrijvende naam voor een item ook de URI zien, welke wordt gebruikt, alsmede de geassocieerde webkoppeling, die u overal in KDE kunt typen waar URI's worden verwacht. Een gegeven zoekmachine kan meerdere webkoppelingen hebben, gescheiden door een komma.

De tekstvelden worden niet alleen gebruikt om informatie te tonen over een ingang in de lijst met snelkoppelingen maar ook voor het wijzigen of toevoegen van nieuwe ingangen.

U kunt de inhoud van of de Snelkoppeling-URL of het Snelkoppeling:-tekstveld wijzigen. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan en op Annuleren om het dialoogvenster zonder wijzigingen te maken te verlaten.

Als u de inhoud van het tekstveld Snelkoppeling-URL: bestudeerd dan zult u zien dat de meeste, zo niet alle, items een \{@} in zich hebben. Deze reeks van 4 lettertekens werkt als een parameter die vervangen moet worden door alles achter de dubbele punt die na een snelkoppeling komt. Om deze plaatshouder voor een zoekopdracht toe te voegen aan een snelkoppeling-URL, klik op de knop rechts van het tekstvak. Laten we wat voorbeelden bekijken om te zien hoe het werkt.

Stel dat de URI https://www.google.com/search?q=\{@} is en gg een webkoppeling naar deze URI toe is. Als u dan gg:alpha typt is dat hetzelfde als https://www.google.com/search?q=alpha. U kunt van alles intypen na het : teken, dit alles zal de \{@} tekens vervangen nadat ze zijn geconverteerd naar de juiste tekenset voor de zoek provider en volgens de URL-standaard zijn gecodeerd. Alleen het \{@} gedeelte van de zoek-URI wordt bewerkt. De rest wordt beschouwd als al volgens de URL-standaard te zijn gecodeerd en wordt verder met rust gelaten.

U kunt ook webkoppelingen zonder parameters maken. Stel dat de URI file:/home/ik/mijndocs/calligra/words is en de webkoppeling mijnwords is dan zal het typen van mijnwords: hetzelfde opleveren als de volledige URI. Merk op dat er niets achter de dubbelepunt mag komen, maar dat de dubbelepunt wel vereist is om als webkoppeling te worden herkent.

Nu zult u begrijpen dat ondanks dat ze webkoppelingen heten het eigenlijk geparameteriseerde URI's zijn die niet alleen naar websites zoals zoekmachines wijzen maar ook naar al het andere dat aangewezen kan worden door een URI. Webkoppelingen zijn een erg krachtige navigatiemogelijkheid in KDE.[1] Uniform Resource Identifier. Een gestandaardiseerde methode om aan een bron te refereren zoals een bestand op uw computer, een world wide web-adres, een e-mailadres, etc.