Proxy

Krishna Tateneni

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Natalie Koning
herziening Frameworks 5.29 (2016-11-10)

Proxies

Inleiding

Proxies zijn programma's die op een server op het netwerk, waarmee u verbonden bent, (door een modem of iets anders) draaien. Deze programma's ontvangen HTTP en FTP verzoeken, halen de relevante bestanden van het internet op en geven die door aan de client-computer dat het verzoek had ingediend.

Wanneer u een proxy hebt ingesteld, worden HTTP en of FTP verzoeken omgeleid naar de computer die als proxy dienst doet. U kunt echter ook specifieke hosts opgeven die direct benaderd moeten worden in plaats van via de proxyserver. Als u op een lokaal netwerk aangesloten bent, is het bijvoorbeeld niet nodig om lokale hosts via de proxy te benaderen.

U hoeft alleen maar een proxy in te stellen als uw netwerkbeheerder dit van u eist (als u een modem gebruikt, is dit uw internetserviceprovider of ISP). Anders, helemaal als u dit gedoe met proxies een beetje verwarrend vindt, maar alles toch naar behoren werkt met uw internetverbinding, hoeft u niets te veranderen.

Merk op dat het gebruik van proxyservers optioneel is, maar dat het het voordeel heeft van snellere toegang tot gegevens op het internet.

Als u op dit moment niet zeker weet of u een proxyserver moet instellen om verbinding te maken met het internet, raadpleeg dan de handleiding van uw internetprovider of vraag het aan uw systeembeheerder.

Gebruik

Geen proxy

Selecteer deze optie als u geen proxyserver wilt gebruiken en direct verbinding hebt met het internet.

Als u besloten hebt een proxy te gebruiken, hebt u verschillende mogelijkheden om de instellingen ervoor te wijzigen.

Proxyconfiguratie automatisch detecteren

Selecteer deze optie als u wilt dat het configuratiebestand automatisch moet worden gedetecteerd en gedownload.

Deze optie verschilt alleen van de volgende optie in het feit dat deze optie u niet verplicht om de locatie van het proxyconfiguratiebestand op te geven. Het zal juist proberen om het automatisch te downloaden door gebruik te maken van het Web Proxy Auto-Discovery (WAPD) protocol.

URL voor de automatische proxyconfiguratie gebruiken:

Selecteer deze optie als uw proxy-ondersteuning wordt geleverd door een scriptbestand op een specifieke locatie. U kunt het adres in het tekstveld invoeren of bladeren door op het map-pictogram te klikken.

De systeemproxyconfiguratie gebruiken:

Sommige systemen zijn geconfigureerd met $HTTP_PROXY om zowel grafische als niet-grafische toepassingen dezelfde proxyconfiguratie-informatie te bieden.

Als u weet dat dit voor u ook zo is, selecteert u deze optie en klikt u op de knop Automatisch detecteren om de namen van de omgevingsvariabele op te geven die gebruikt worden om het adres van de proxyserver(s) in te stellen.

In het veld Uitzonderingen: voert u de omgevingsvariabele in, bijv. $NO_PROXY, die gebruikt wordt om de adressen op te slaan van sites waarvoor de proxyserver niet moet worden gebruikt.

Gebruik De waarden van de omgevingsvariabelen tonen om de waarde van een omgevingsvariabele te tonen in plaats van zijn naam. Het is echter niet mogelijk om de waarden van de omgevingsvariabelen in deze module te bewerken.

Handmatige gespecificeerde proxyconfiguratie gebruiken:

De complete adresseringsinformatie voor de proxy omvat zowel het internetadres als een poortnummer. U moet deze in de relevante tekstvelden invullen. Activeer Deze proxyserver voor alle protocollen gebruiken om alle adressen en poorten te kopiëren van de HTTP-proxyserver naar alle andere proxy-velden om u wat typwerk te besparen.

Uitzonderingen:

Voer een kommagesscheiden lijst met hostnamen of IP-adressen in die moeten worden uitgesloten van het gebruik van de hierboven gebruikte proxy-instellingen. Als u alle hosts voor een gegeven domein wilt uitsluiten, dan voert u eenvoudig de domeinnaam in voorafgegaan door een punt. Om bijvoorbeeld alle hostnamen voor kde.org uit te sluiten, voert u in .kde.org. Jokertekens zoals * of ? worden niet ondersteund en hebben geen effect. U kunt ook IP-adressen invoeren, bijv. 127.0.0.1 en IP-adressen met een subnet, bijv. 192.168.0.1/24.

U kunt ook Proxy-instellingen alleen gebruiken voor adressen in de uitzonderingenlijst kiezen.

Selecteer deze optie als het gebruik van de exceptielijst wilt omkeren, dat wil zeggen dat de proxy servers alleen worden gebruikt wanneer de gevraagde URL overeenkomt met een van de adressen die in de lijst staan.

Deze mogelijkheid is nuttig als u alleen een proxy nodig hebt voor een paar specifieke sites, bijvoorbeeld voor een intern intranet. Als u meer complexe eisen hebt, is het misschien verstandig om een configuratiescript te gebruiken.