Verbindingsvoorkeuren

Lauri Watts

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning
herziening Frameworks 5.29 (2016-11-10)

Verbindingsvoorkeuren

Hier kunt u vervaltijden instellen. U wilt deze waarden misschien aanpassen als uw verbinding erg langzaam is, echter de standaard waarden zijngeschikt voor de meeste gebruikers.

Hier zijn Tijdslimietwaarden de tijdsduren die een toepassing moet wachten op een antwoord van een netwerkoperatie.

U kunt de volgende limieten instellen:

Lezen van een socket

Sommige toepassingen gebruiken sockets om te communiceren. U kunt zich een socket voorstellen als een waterkraan: zolang deze open is komt er water (of hier gegevens) uit, zonder interactie. Als iets de gegevenstroom onderbreekt, wacht de toepaing op meer. Dit kan erg lang duren, maar u kunt een maximale tijd instellen die een toepassing mag wachten.

Deze instelling is uiteraard alleen op KDE-toepassingen van toepassing.

Proxyverbinding

Deze optie bepaalt hoe lang er op een verbinding met een proxyserver moet worden gewacht als er een proxy is geconfigureerd.

Serververbinding

Deze optie bepaalt hoe lang er moet worden gewacht op een verbinding met een server.

Serverreactie

Deze optie bepaalt hoe lang er moet worden gewacht op een antwoord van een server.

U kunt hier de FTP-opties instellen. Op dit moment zijn er twee opties:

Passieve mode (PASV) inschakelen.

Passieve FTP is vaak vereist als uw computer achter een firewall zit. Vele firewalls staan alleen verbindingen toe die zijn geinitieerd van binnen. Passieve FTP wordt geregeld vanuit de client zodat FTP mogelijk is door firewalls.

Gedeeltelijk verzonden bestanden markeren

Als deze optie ingeschakeld is, worden gedeeltelijk verzonden bestanden voorzien van een extensie .part aan het einde van de bestandsnaam. Deze wordt verwijderd zodra de overdracht voltooid is.