Cookies

Krishna Tateneni

Jost Schenck

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Tom Albers
Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning
herziening Frameworks 5.29 (2016-11-10)

Inhoudsopgave

Cookies
Beleid
Beheer

Cookies

Cookies zijn een mechanisme, gebruikt door websites, om informatie op te slaan en op te vragen door middel van uw browser. Bijvoorbeeld, een website kan u toestaan om de inhoud en de lay-out van de pagina's die u ziet te wijzigen, zodat uw keuzes blijvend zijn bij latere bezoeken aan de website.

Deze website kan uw instellingen onthouden door middel van het opslaan van een cookie op uw computer. Bij toekomstige bezoeken vraagt de website de opgeslagen informatie op om de inhoud aan te passen aan uw vooraf gespecificeerde wensen.

Cookies spelen dus een nuttige rol in het webbrowsen. Jammer genoeg slaan en vragen websites vaak informatie op zonder uw expliciete kennis of medeweten. Soms is deze informatie zeer nuttig voor de eigenaren van de website, bijvoorbeeld zodat ze een samenvatting van het aantal bezoeken aan de verschillende delen van een website krijgen. Of door middel van cookies banner-advertenties aan te passen.

De pagina cookies stelt u in staat om beleidsregels voor het gebruik van cookies in te stellen wanneer u het web verkent met de Konqueror webbrowser.

Waarschuwing

Let erop dat de beleiden die u in deze configuratiemodule instelt niet van toepassing zullen zijn op andere webbrowsers zoals Firefox.

Beleid

Door middel van het Beleid-tabblad, kunt u de KDE-programma's instellen die cookies zullen afhandelen. U kunt dit doen door middel van het specificeren van een algemeen cookie-beleid voor bepaalde domeinen of servers.

Bovenaan het beleidstabblad staat een keuzevakje met de naam Cookies accepteren. Als u deze uit laat, zullen cookies volledig uitgeschakeld zijn. Dit kan het browsen door sommige sites ongemakkelijk maken, omdat sommige sites cookies nodig hebben om goed te functioneren.

Waarschijnlijk wilt u wel cookies accepteren, maar wel een beleid instellen over hoe er met cookies omgegaan moet worden.

De eerste groep instellingen, zijn instellingen die gelden voor alle cookies.

Alleen cookies van originele server accepteren

Sommige pagina's proberen een cookie te plaatsen van een server anders dan de server waarvan u de HTML-pagina bekijkt. Bijvoorbeeld, zij laten u advertenties zien, maar de advertenties zijn afkomstig van een andere server zoals een server van een reclamebureau. Deze advertenties pogen een cookie te plaatsen om zo te kunnen volgen welke pagina's u bezoekt op de verschillende sites.

Door gebruik te maken van deze instelling bepaalt u dat er alleen cookies geplaatst mogen worden van de server waarmee u een verbinding wilt maken.

Sessie-cookies automatisch accepteren

Er is een toename van cookies die niet gebruikt worden om uw bewegingen over meerdere bezoeken van een website te volgen, maar slechts de bewegingen binnen één bezoek volgen. Dit worden sessie-cookies genoemd. Sessie-cookies worden bewaard zolang u de site bezoekt en verwijderd als u de site verlaat.

Websites kunnen deze gegevens voor meerdere zaken gebruiken. Het wordt veelal voor uw gemak gebruikt, bijvoorbeeld zodat u niet bij iedere pagina hoeft te authenticeren. Een webmail-site kan u gedurende een sessie een bepaalde ID geven, zodat u niet voor iedere e-mail die u wilt gaan lezen uw wachtwoord hoeft op te geven. Er zijn andere manieren om dit te realiseren, maar cookies zijn simpel en goed te gebruiken.

Met deze instelling geeft u dus aan dat sessie-cookies altijd automatisch geaccepteerd worden. Zelfs wanneer u geen andere cookies acceopteerd en zelfs wanneer u er voor kiest om cookies voor een bepaalde website te verwerpen, zullen de sessie-cookies geaccepteerd worden.

In het gedeelte over het Standaardbeleid stelt u in wat er standaard moet gebeuren met cookies. U kunt een algemeen beleid aangeven, in het het vak eronder kunt u uitzonderingen op het beleid aangeven.

Opmerking

Beleidsregels voor specifieke sites gaan altijd boven het standaard beleid.

Alle cookies accepteren

Als deze optie is geselecteerd zullen alle cookies geaccepteerd worden zonder u om bevestiging te vragen.

Tot het einde van de sessie accepteren

Cookies zullen geaccepteerd worden, maar ze vervallen aan het eind van de sessie.

Om bevestiging vragen

Als deze optie is geselecteerd zal u gevraagd worden voor bevestiging elke keer dat een cookie opgeslagen of opgevraagd wordt. U kan deze cookie dan accepteren of verwerpen. Het bevestigingsvenster laat u ook domein-specifieke beleiden instellen, als u niet elke keer een cookie voor dat domein wilt bevestigen.

Alle cookies verwerpen

Als deze optie geselecteerd is, zullen alle cookies verworpen worden zonder u om bevestiging te vragen.

Naast het standaardbeleid voor het afhandelen van cookies, die u ook in kunt stellen door een van de drie opties hierboven beschreven te selecteren, kunt u beleid voor specifieke domeinen instellen door middel van de opties in de groep Beleid per site.

Het Vraag, Accepteer-tot-het-eind-van-de-sessie- of Verwerp-beleid kan toegepast worden op een specifiek domein door middel van de knop Nieuw..., die een dialoogvenster laat zien. In dit dialoogvenster kunt u de naam van het domein (voorafgegaand door een punt) typen, waarna u het beleid kiest dat u op dit domein wilt toepassen. Let erop dat items ook toegevoegd kunnen worden tijdens het browsen, als het standaard beleid is, dat om bevestiging gevraagd wordt en als u dan een algemeen beleid voor een domein kiest (als u bijvoorbeeld Verwerp alle cookies van dit domein wanneer u gevraagd wordt een cookie te bevestigen).

U kan ook een specifiek domein uit de lijst kiezen en dan op de knop Wijzigen...klikken om een ander beleid voor dat domein in te stellen dan degene weergegeven in de lijst.

Om een domein-specifiek beleid te verwijderen kiest u een domein uit de lijst en klikt u op de Verwijderen-knop. Het standaard beleid zal worden toegepast op alle domeinen die uit de lijst verwijderd worden.

Beheer

Op het tabblad Beheer kunt u bladeren en selectief cookies verwijderen die in het verleden ingesteld zijn.

In het bovenste deel van dit dialoogvenster kunt u een lijst met domeinen zien, weergegeven als een boom. Klik op de kleine > naast een domein om alle cookies te zien die zijn ingesteld voor dit doeldomein. Als u een van deze cookies selecteert, zult u zien dat de inhoud getoond zal worden in het frame Details eronder.

Door te klikken op de knop Verwijderen kunt u het geselecteerde cookie verwijderen. Klik op Alles verwijderen om alle opgeslagen cookies te verwijderen.

Als een domein is geselecteerd, kunt u Beleid instellen... gebruiken om een beleid per site in te stellen.

Kies Lijst herladen om de lijst van uw harde schijf te herladen. U wilt dit misschien doen omdat u deze module open hebt gehad om websites te testen of omdat u vele wijzigingen hebt gemaakt aan de module zelf.