Hoofdstuk 2. Beginselen van het gebruik

Objecten tekenen

Punten tekenen

U kunt op verschillende manieren punten tekenen:

 • Selecteer ObjectenPunten Punt in de menubalk of klik op de bijbehorende knop in de werkbalk. U kunt dan een punt tekenen door te klikken op de gewenste positie in het venster.

  Opmerking

  Met behulp van de Shift-toets, kunt u de roostermodus inschakelen. Hierin wordt elk punt van de tekening exact aan een roosterpunt gekoppeld.

  Opmerking

  Dit werkt trouwens ook voor het tekenen van andere objecten: klik op de gewenste menu-ingang of werkbalkknop en selecteer die zaken die nodig zijn om het object te tekenen.

 • Omdat u vaak punten zult moeten tekenen, kunt u ook eenvoudig ergens op het scherm klikken met de middelstemuisknop. Er wordt daar dan een punt getekend, zonder gebruik van een menu of knop.

 • U kunt punten tekenen terwijl u andere objecten maakt in de achtergrond, waarbij u ze desgewenst selecteert voor het object dat u aan het maken bent. Zie ook de de paragraaf met de naam “Andere objecten tekenen”. voor meer informatie.

Er is een punt getekend

Andere objecten tekenen

U kunt een object anders dan een punt tekenen door de bijbehorende ingang te selecteren in het menu Objecten, of door te klikken op één van de werkbalkknoppen.

Een cirkel tekenen

Hiermee begint het tekenen van het gekozen objecttype. Bij elk van deze typen zijn argumenten nodig. Als u bijvoorbeeld "Cirkel met behulp van middelpunt en punt" selecteert, moet u twee punten geven: één voor het middelpunt en één voor het punt op de cirkel.

Deze argumenten zijn ook objecten, die u kunt selecteren door er gewoon op te klikken.Als u de muisaanwijzer beweegt boven een argument dat u wilt gebruiken om een object te tekenen, wordt er een voorlopige afbeelding getoond die laat zien hoe het object er uit gaan zien. U kunt, voor objecten die punten nodig hebben als argumenten, een nieuw punt plaatsen op de huidige muispositie door te klikken met de linkermuisknop.

U kunt het tekenen van een nieuw object altijd annuleren door op de Esc-toets te drukken of door op de knop   Tekenen Stoppen te klikken.

Een cirkel tekenen