Optellen en aftrekken

Procedure 2.4. Hoeveel is 3 + 5?

 1. Typ 3 en druk daarna op +. Merk op dat in het antwoordscherm 3 gewoon een getal is op een regel, zonder valuta.

 2. Typ 5 en druk daarna op de Enter-knop of op de Enter-toets. Het antwoord 8 verschijnt rechts.

Procedure 2.5. U ontving 100 US-dollars en betaalde 32,50 euro's voor een boek, hoeveel staat er nu op uw bankrekening?

 1. Overtuig u ervan dat de variabele wisselkoersen beschikbaar zijn. Indien dit niet het geval is drukt u op Instellingen... en selecteert u óf Euro, Europese Centrale Bank óf Euro, Time Genie. Selecteer daarna USD - US-dollar in het afrolmenu onderaan. Zonder een internetverbinding kan dit niet omdat dan de laatste variabele wisselkoersen tussen de euro en de dollar niet kunnen worden bepaald.

 2. Typ 100 en druk dan op $.

 3. Druk op de - knop of de - toets. Let op het - teken in het meest linkse deel van het Invoer-scherm.

 4. Typ 32,50 of 32.50 en druk daarna op .

 5. Lees het antwoord in het Antwoord-scherm rechts. De exacte waarde hangt af van de laatste wisselkoersen. Merk op dat gedurende de gehele bewerking u de waardes zowel in euro's als in US-dollars kunt zien. Merk ook op dat het verschil kan maken welke bron u gebruikt voor uw gegevens (ECB of TG). Beiden geven niet noodzakelijk dezelfde wisselkoers op tussen euro en dollar.

Procedure 2.6. U betaalt 32,50 € voor een boek met een bankbiljet van 500 FF. Hoeveel zou de winkelbediende u terug moeten geven, in euro-bankbiljetten en -munten?

 1. Selecteer FRF - Franse francs in het contextmenu voor valuta, indien dit niet reeds is geselecteerd.

 2. Typ 32.50 of 32,50 en druk dan op de -knop. U kunt ook 32,5 typen zonder de laatste 0.

 3. Druk op de - knop of de - toets.

 4. Typ 500 en druk op de FF-knop of de F-toets.

 5. Het antwoord -43,72 € is negatief, wat betekent dat de klant wisselgeld terug moet krijgen. Met de knop +/- of de toets S kan het teken van het antwoord worden gewijzigd.

Opmerking

Probeer geen euro's op te tellen bij eenvoudige getallen (zonder een munteenheid). Dit gaat natuurlijk niet, om dezelfde reden dat u niet 5 meters kunt optellen bij 3 kilogrammen.