Hoofdstuk 1. Inleiding

KEuroCalc is een universele rekenmachine die geschikt is voor het omrekenen van munteenheden.

Op 1 Januari 2002 voegden 12 Europese landen hun nationale valuta samen in een enkele, de euro (€). Hetzelfde zal zo af en toe op kleinere schaal gebeuren met nieuwe Oost-Europese landen. KEuroCalc helpt:

Gedurende de overgangsperioden
 • Om iemands bankrekening te controleren, bij het betalen in zowel euro's als in de oude munteenheden (Italiaanse lires bijvoorbeeld).

 • Om uw uitgaven te controleren en het wisselgeld te kunnen berekenen indien er wordt betaald met een bankbiljet in de oude munteenheid.

Vele jaren na de overgangsperioden

Om op elk moment van de berekeningen een idee te hebben van de bedragen uitgedrukt in de oude munteenheid.

Op elk moment
 • Om de euro en andere valuta zoals het Britse Pond naar elkaar te kunnen omrekenen, volgens de dagelijkse wisselkoersen gepubliceerd door de Europese Centrale Bank (ECB).

 • Om elke twee valuta, die in de door door de ECB gepubliceerde (koersen)lijst voorkomen, naar elkaar te kunnen omrekenen.

 • Om de euro en andere valuta zoals het Britse Pond naar elkaar te kunnen omrekenen, volgens de dagelijkse wisselkoersen gepubliceerd door de Time Genie foreign exchange (TG)..

 • Om elke twee valuta, die in de door door de TG gepubliceerde (koersen)lijst voorkomen, naar elkaar te kunnen omrekenen.

KEuroCalc heeft de volgende voordelen in termen van gemak en bruikbaarheid:

 • U ziet elk tussenresultaat en het antwoord in zowel de referentie-munteenheid (euro) als in de andere valuta.

 • Er is een apart invoerscherm waarin u de nieuwe waarde kunt typen terwijl het vorige antwoord zichtbaar blijft.

 • De ergonomie is bijna gelijk aan die van de gewone zakrekenmachines, ondanks het feit dat elke waarde die u intypt een waarde kan zijn in de referentie-munteenheid (euro), een waarde in de andere munteenheid, een percentage of een hoeveelheid zonder eenheid.

 • U drukt in dezelfde volgorde op de toetsen, als die u hardop zou uitspreken terwijl u hiermee bezig bent.

 • Gemaakte fouten, zolang die nog niet zijn bevestigd, kunnen worden hersteld met behulp van een speciale correctietoets.

 • De getallen worden overeenkomstig de lokale instellingen weergegeven, met een komma of een punt als decimaal scheidingsteken. Dit wordt geregeld met uw instellingen in Systeeminstellingen.

 • U kunt bepalen vanwaar KEuroCalc de wisselkoersen moet downloaden, met welke andere munteenheid u wilt beginnen bij het opstarten van KEuroCalc, en welke methode u wilt gebruiken voor het afronden.

Met KEuroCalc zijn de volgende bewerkingen mogelijk:

 • Conversies van en naar de referentie-munteenheid (euro).

 • Het systematisch afronden van het getoonde antwoord, intern worden de berekeningen echter gedaan met de nauwkeurigheid van de wiskundige bibliotheken.

 • Het gebruikelijke optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

 • Een percentage toepassen, een percentage optellen of aftrekken.

 • De mogelijkheid waarden op te slaan in een tussengeheugen, of om dat geheugen te gebruiken om totaalbedragen bij te houden.

Dit zijn enkele beperkingen van KEuroCalc:

 • Geen berekeningen met haakjes of ingewikkelde expressies.

 • Sommige afrondingen pakken verkeerd uit als gevolg van de beperkingen van de wiskundige bibliotheek.

 • Sterk aan inflatie onderhevige valuta kunnen niet worden behandeld als gevolg van de beperkte mogelijkheden de bedragen weer te geven. Maar met de overgang naar de nieuwe Turkse lire en het verwijderen van zes nullen bij deze munteenheid is dit geen praktisch probleem meer.

Waarschuwing

Met KEuroCalc worden de juiste koerswaarden noch de nauwkeurigheid van de antwoorden gegarandeerd. U moet altijd uw berekeningen verifiëren met een andere methode. Zoals u in de licentie-overeenkomst kunt lezen zijn de auteurs niet aansprakelijk indien de antwoorden niet juist of naar verwachting zijn. Let er alstublieft ook op dat de variabele wisselkoersen zonder versleuteling en dus op een onveilige manier worden opgehaald van de gegevensbronnen (Europese Centrale Bank en Time Genie). Een aanvaller die zich tussen deze bronnen en u bevindt (man-in-the-middle kan KEuroCalc om de tuin leiden door met deze wisselkoersen te knoeien. Of, eenvoudiger, er kan altijd een transmissiefout optreden.