De werkruimte van Cantor

Schermafbeelding van de werkruimte van Cantor

De werkblad-interface van Cantor heeft drie gedeelten:

  1. Een tabbladbalk, waarin u tussen de open werkbladen kunt schakelen.

  2. Een help paneel, met hierin hulp voor een bepaalde opdracht na invoeren van de ??- opdracht, beschrijf-(opdracht) of voorbeeld-(opdracht) (Maxima backend).

  3. Een paneel Variabelenbeheer waarin u de lijst van alle beschikbare variabelen in het huidige werkblad kunt zien. De panelen Help en Variabelenbeheer worden als tabbladen in een zijvak van een Cantor-venster getoond. Variabelenbeheer kan alleen gebruikt worden voor de backends van Maxima (indien ingeschakeld op pagina InstellingenCantor instellen... Maxima), KAlgebra, Octave, Python2, Python3, Qalculate, en Scilab.

  4. Het werkblad zelf.

Het werkblad

Het werkblad is het basisgebied waarin u in Cantor werkt. U kunt hierin expressies invoeren, de backend berekeningen laten doen, en de antwoorden bekijken. De opdrachten die u kunt geven hangen af van de gebruikte backend, dus moet u daarvan de syntaxis kennen (de knop Help tonen voert u daar rechtstreeks naar toe). Indien u de (naam van de) opdracht kent, maar er meer over wilt weten, kunt u "? opdracht" intoetsen, waarna u rechts van het werkblad informatie hierover krijgt. Als u een aantal voorbeelden wilt zien van werkbladen, kunt u die ophalen met Voorbeeldwerkbladen ophalen in het menu Bestand, en zo werkbladen ophalen van andere gebruikers.

Om elk opdrachtitem van het werkblad te besturen kunt u de besturingsknoppen in het rechter gedeelte van het werkblad gebruiken door met de muiscursor over het itemveld te bewegen. Er zijn drie basis acties voor elk item: Evalueer item om het resultaat van berekeningen voor het item bij te werken, Item verslepen om het item te verplaatsen naar de andere plaats van het huidige werkblad en Item verwijderen om het item uit het huidige werkblad te verwijderen.

Instellingen voor lettertypes en uitlijning van items in het werkblad kunnen worden gewijzigd met een werkbalk boven het werkblad.

Instellingen

In het menu Instellingen kunt u enkele instellingen van het uiterlijk van het huidige werkblad wijzigen.

Zetwerk maken met LaTeX

Met deze instelling wordt de weergave van expressies gewijzigd. Indien actief, wordt die door LATEX in een visueel aantrekkelijke vorm gegoten. Bijvoorbeeld, 3*x^2*sqrt(2)*x+2/3 wordt 3*x^2*sqrt(2)*x+2/3

Syntaxisaccentuering

Door syntaxisaccentuering wordt de leesbaarheid van (programma)code verbeterd, door de sleutelwoorden (keywords) en bij elkaar passende haakjes in verschillende kleuren weer te geven.

Tab-voltooiing

Wanneer deze actief is, toont Cantor de mogelijke voltooiingen van de opdracht die u aan het intypen bent, wanneer u op de tab-toets drukt. Wanneer er maar één mogelijkheid overblijft, wordt de rest van de opdracht voor u aangevuld.

Regelnummers

Met deze instelling regelt u het geven van nummers aan de verschillende expressies. Hierdoor kunt u vorige antwoorden weer terughalen - in Maxima, bijvoorbeeld, doet u dit met de opdracht %O1.

Werkblad animeren

Deze instelling bestuurt of de verschillende animaties zullen worden gebruikt om wijzigingen op een werkblad te accentueren.

Wiskunde ingebed

Hiermee regelt u of wiskundige uitdrukkingen tussen $$..$$ in Tekst en Markdown- invoer standaard wordt aangezet (heeft pdflatex nodig).