De hulpdialogen

Er zijn verschillende dialogen beschikbaar in Cantor om het uitvoeren van wat basisbewerkingen te vereenvoudigen.

Deze dialogen zijn beschikbaar in het hoofdmenu. Elke backend kent zijn eigen hulpdialogen.

De dialoog aanmaken matrix

Schermafbeelding dialoog in Cantor voor aanmaken matrix

In deze dialoog kunnen matrices worden ingevoerd. Dimensies en elementen van een matrix kunnen worden opgegeven.

Tijdens de invoer kan snel tussen de cellen worden genavigeerd met behulp van de Tab-toets.

Dialoog voor matrixbewerkingen

Schermafbeelding dialoog in Cantor voor invoeren matrix

In deze dialoog kan de naam worden ingevoerd van de matrix waarvan de eigenvectoren, eigenwaarden of inverse matrix moeten worden berekend. De standaard waarde (%) wordt gebruikt voor verwijzing naar de vorige berekening of invoer.

Differentiatie dialoog

Schermafbeelding differentiatie dialoog van Cantor

In deze dialoog kan de te differentiëren functie worden ingevoerd, de naam van de variabele en de orde van de afgeleide.

Integratie dialoog

Schermafbeelding integratie dialoog van Cantor

In deze dialoog kan de te integreren functie worden ingevoerd, de naam van de variabele en de de integratiegrenzen voor een bepaalde integraal.

Dialoog voor oplossen vergelijkingen

Schermafbeelding van Cantor voor oplossen vergelijkingen

In deze dialoog kunnen de op te lossen vergelijkingen worden ingevoerd (elke vergelijking op een aparte regel), en de te berekenen variabelen (door komma's gescheiden).

Dialoog importeren pakketten

Schermafbeelding van Cantor dialoog importeren pakketten

In deze dialoog kan de naam van het te importeren pakket worden ingevoerd (bijv. numpy voor Python).

Plot dialoog

Schermafbeelding van Cantor voor plot dialoog (tabblad Functies)

De opties in deze dialoog worden over twee tabbladen verdeeld. In het tabblad Functies kunnen de te plotten functies worden ingevoerd.

Een nieuwe functie wordt ingevoerd door op de knop Toevoegen te klikken. Dubbelklik op de cel Naam, en voer de naam in, dubbelklik op de cel Expressie en voer de expressie in van de functie.

Schermafbeelding van Cantor voor plot dialoog (tabblad Opties)

In het tabblad Opties kunnen de opties worden ingevoerd voor plotten en legenda. U kunt bijna elke plotoptie zo aanpassen dat er een mooie plot ontstaat.

Dialoog 2D plot

Schermafbeelding van Cantor voor dialoog 2D plot

In deze dialoog kan de expressie van de functie worden ingevoerd, de variabele, en de grenzen van de variabele.

3D plot dialoog

Schermafbeelding van Cantor voor dialoog 3D plot

In deze dialoog kan de expressie van de functie worden ingevoerd, de variabele, en de grenzen van de variabele.