Prilagodba aktivnosti

Neke aktivnosti možeš prilagoditi pomoću gumba za konfiguraciju aktivnosti koje se nalaze unutar aktivnosti. Na primjer, možeš postaviti regionalnu shemu u nekim tekstualnim aktivnostima (kao što je primjerice igra riječi) ili učiniti da prikazuje stvarne fotografije automobila umjesto ispunjenih pravokutnika.

Za više aktivnosti možeš odabrati nekoliko skupova podataka u konfiguraciji. Svaki od njih ima poseban cilj koji je jasno opisan.

Skup podataka aktivnosti "Prebroji predmete"

U ovoj aktivnosti možeš odabrati različite mogućnosti.

Odabir načina aktivnosti "Prebroji predmete"