Opcije naredbene konzole

Ako pokreneš GCompris s naredbene konzole s opcijom --help prikazat će sve parametre koje prihvaća:

-f, --fullscreenPokreni GCompris u prikazu preko cijelog zaslona.
-w, --windowPokreni GCompris u prozoru.
-s, --soundPokreni GCompris s uključenim zvukom.
-m, --mutePokreni GCompris bez zvuka.
-c, --cursorPokreni GCompris sa zadanim pokazivačem sustava.
-C, --nocursorPokreni GCompris bez pokazivača (način zaslona osjetljivog na dodir).
-v, --versionPrikaži verziju GCompris.
-l, --list-activitiesPrikaži sve dostupne aktivnosti na standardnom izlazu.
--launch activityOdaberi polaznu aktivnost prilikom pokretanja GCompris.
--start-level razinaPrilikom pokretanja GComprisa odredi razinu na kojoj želiš započeti aktivnost zadanu pomoću --launch. Postavka će biti zanemarena ukoliko se ne koristi --launch ili ako navedena razina nije valjana.
--difficulty {value|min-max}Za pokrenutu sesiju forsiraj da razina aktivnosti u GComprisu budu na određenoj vrijednosti ili između zadane minimalne i maksimalne vrijednosti. Vrijednosti moraju biti između 1 i 6, a ako je oblik min-max, vrijednost min mora biti niža od maksimalne vrijednosti. Ako je drugačije zadano, GCompris se neće pokrenuti.
--export-activities-as-sqlIzvoz aktivnosti kao SQL.
--enable-kioskmodeOmogući Kiosk način rada (skriva gumbove Izlaz i Postavke)
--disable-kioskmodeOnemogući Kiosk način rada (zadano).
--software-rendererKoristite softverski renderer umjesto openGL (trebao bi raditi s bilo kojom grafičkom karticom).
--opengl-rendererUmjesto softverskog renderera koristi openGL renderer (brži uz više grafičkih efekta, ali se može srušiti na nekim grafičkim karticama).

Windows® Primjer

Navedene opcije možeš dodati u svojstva ikone na radnoj površini. Evo primjera koji pokreće GCompris u Kiosk načinu rada na cijelom zaslonu, bez prikaza gumba za konfiguraciju i pokazivača:

"C:\Program Files\GCompris-Qt\bin\GCompris.exe" --enable-kioskmode -f -C

GNU/Linux® Primjer

Stvorite prečac aplikacije i konfigurirajte parametre naredbenog retka. Evo primjera koji pokreće GCompris u Kiosk načinu rada na cijelom zaslonu, bez prikaza gumba za konfiguraciju i pokazivača:

gcompris-qt --enable-kioskmode -f -C