Підручник з Okteta

Friedrich W. H. Kossebau

Alex Richardson

Переклад українською: Юрій Чорноіван
версія Okteta 0.24.60 (23 березня 2018 року)

Okteta — це простий редактор для безпосереднього редагування даних файлів. Програми такого типу також називають шістнадцятковими або двійковими редакторами.