Прив’язка ваших фінансів до KMyMoney

Отже, зберіть всі ваші папери і знайдіть у них розділи, які відповідають кожному з записів у KMyMoney.

Рахунки

Тут міститься сума. Операції створюються для одного або декількох рахунків.

Рахунки — Актив

Це рахунки, на яких розміщено ваші гроші та майно, за яким ви бажаєте спостерігати. Можливі рахунки таких типів:

Чековий

Стандартний банківський чековий рахунок.

Ощадний

Стандартний банківський ощадний рахунок.

Готівка

Грошові суми з вашого гаманця або схованки.

Кредит

Гроші, які ви у когось позичили.

Інвестиція

Інвестовані вами грошові суми.

Активи

Властивість, збірки тощо.

Рахунки — Пасиви

Ці рахунки відповідають грошам позиченим вами або наданим вами у борг, за якими ви бажаєте спостерігати. Можливі такі типи рахунків:

Кредитна картка

Стандартний рахунок кредитної картки.

Кредит

Заборговані вам гроші, іпотечні кредити тощо.

Пасиви

Всі інші заборговані вами суми, які не є кредитами.

Установи

Визначення цих даних є зовсім не обов’язковим, ним можна скористатися для групування рахунків та перегляду загальних сум для всіх рахунків у кожній з груп.

Категорії

У категоріях зібрано рахунки прибутків і витрат без керування, на яких немає грошових сум. Загальну суму за операціями буде показано для кожної з категорій. Для кожної з операцій слід визначати категорію або рахунок трансферту.

Підкатегорії

Категорії можна розділити на підкатегорії, але цей зв’язок є суто візуальним, оскільки суми підкатегорій не буде включено до сум категорій вищого рівня.

Мітки

Мітки є дуже подібними до категорій, оскільки теж є некерованими рахунками без сум. Втім, на відміну від категорій, використання міток є необов’язковим.

Отримувачі

Ці дані є необов’язковими для операцій. Дані є обов’язковими для запланованих операцій. Для кожного з отримувачів буде показано журнал операцій з даними щодо категорій.

Заплановані операції

Якщо операції є регулярними, для них можна створити розклад. Записи операцій буде створено на основі розкладу, всі записи прострочених операцій буде показано на домашній сторінці.