Розділ 17. Кредити

Darin Strait

версія 4.5 (25 липня 2010 року)

Поняття про кредити

У цьому розділі наведено дуже короткий огляд роботи у KMyMoney з кредитами. Закони та постанови щодо кредитування у різних країнах можуть бути різними. Докладніший опис кредитування та дані щодо законів та постанов вашої країни можна знайти у інших ресурсах.

Кредит — це угода, у межах якої позичальник отримує гроші від кредитора і погоджується сплатити цей борг до певної дати у майбутньому. За допомогою KMyMoney ви зможете слідкувати за кредитами, за якими ви, як позичальник, позичили гроші або, як кредитор, надали гроші у борг. Більшість фізичних осіб здебільшого беруть гроші у борг, а не надають їх. Отже, здебільшого ви будете боржником, а фінансова установа — кредитором. Якщо ж ви позичили гроші якомусь родичеві або другу, ви також можете скористатися KMyMoney для стеження за цим боргом.

У цьому посібнику ми припускатимемо, що ви взяли гроші у борг у певній фінансовій установі, але питання, які обговорюватимуться, стосуватимуться і кредитів, які ви могли надати певній особі. Основна відмінність між позичанням та наданням грошей у борг полягає у тому, що для відсотків за позиченими грошима буде використано категорію витрат, а для грошей наданих у борг — прибутків.

Основна сума кредиту. Суму, яку було взято у кредит, називають «сумою кредиту» або «основною сумою кредиту».

Термін. Строк, на який береться кредит, називається «терміном» кредиту. Наприкінці терміну всю суму кредиту слід повернути кредитній установі. Терміни зазвичай вказують у тижнях, місяцях або роках. Термін можна також виразити у кількості сплат за кредитом. Наприклад, однорічний кредит з щотижневими сплатами можна описати як кредит на один рік або кредит з 52 сплатами.

Погашення. Сплати основної суми кредиту кредитору здебільшого виконуються не одним платежем. Замість цього позичальник сплачує кредит частинами від загальної суми. Такі сплати іноді називають «амортизаційними сплатами». У KMyMoney «Амортизація» визначається як дія зі сплати кредиту частковими внесками.

Частота сплат. Частота внесків називається у KMyMoney «Частотою сплат». Прикладами періодичності таких сплат є щотижневі сплати, сплати кожні два тижні, щомісячні, щоквартальні і річні сплати. У США періодичні сплати здебільшого виконуються щомісячно, тому періодом кредиту буде один місяць.

Відсоткова ставка. За право розпоряджатися грошима позичальник має сплатити кредитору частку грошей, яку називають «відсотковою ставкою», суму, яка зазвичай є певним відсотком від загальної суми кредиту за визначений період. Ставка кредиту може бути фіксованою, якщо її значення не змінюється протягом сплати кредиту, або змінною, якщо її значення змінюється з часом. Типово, сплати за відсотками включено до кожної періодичної сплати за кредитом.

Періодичні сплати. Оскільки такі сплати, зазвичай, виконуються на якійсь регулярній основі, зокрема щотижнево, щомісячно, щоквартально або щорічно, їх називають «періодичними сплатами». Сума всіх періодичних сплат разом з остаточною сплатою складає основну суму кредиту плюс відсоткову сплату за кредитом.

Внески. Окрім відсоткової ставки, бувають і інші різновиди внесків, які слід сплачувати під час кожної зі сплат за кредитом. Такі внески називаються «регулярними внесками». Прикладами регулярних внесків є (тут наведено неповний їх список):

  • Сплати на «резервний» або «закладний» рахунок. (Сплати подібного роду зазвичай використовують для акумулювання коштів на сплату щорічних або дворічних податків на власність.)

  • Страхування іпотечної заборгованості

  • Страхування непрацездатності

  • Сплати на підтримання кредитного рахунку

Резюме. Підбиваючи підсумки, позичальник отримує загальну суму від кредитора на початку процесу кредитування. Позичальник виконує періодичні сплати кредитору. До періодичної сплати включається сума сплати за основною сумою (яка використовується для погашення балансу кредиту), сума сплати за відсотками (яка є винагородою кредитора за надання грошей позичальнику) та будь-які суми регулярних внесків (які покривають страхові потреби). По завершенню терміну кредитування позичальник має повернути всю суму кредиту.