Курси обміну валют

Введення цін вручну

За допомогою редактора бази даних обмінних курсів ви зможете ввести обмінні курси валют або курси інвестиційних акцій. Відкрити вікно редактора можна за допомогою пункту меню ІнструментиКурси....

Редактор цін валют

У KMyMoney «курс» — це ціна однієї грошової одиниці у іншій грошовій одиниці. Наприклад, на час написання цього підручника курс долара у євро дорівнював 0,83; тобто один долар коштував 0,83 євро. Першою валютою є валюта, яка продається або купується, а другою валютою є валюта, за допомогою якої відбувається продаж або купівля.

Після натискання кнопки Створити програма відкриє перед вами діалогове вікно створення нового запису курсу. Вкажіть першу валюту (наприклад, американський долар) у поле «Цінний папір». Другу валюту (у нашому прикладі, євро) введіть у поле «Валюта». Дату, на яку був дійсним курс, введіть у поле «Дата».

Новий запис ціни

Мережеві оновлення валют

KMyMoney може отримувати дані щодо обміну валют з інтернету. Після введення курсу для пари валют, програма завжди пропонуватиме цю пару у варіантах інструменту для отримання інтерактивних курсів валют.

Докладніші відомості можна отримати з розділу Інтерактивні курси глави «Інвестиції».