Ваші бюджети

Відкрити список ваших бюджетів можна натисканням відповідної піктограми на панелі навігації, розташованій у лівій частині вікна KMyMoney.

У вікні бюджету ви побачити дві основних частини. Нижче наведено їхній докладний опис. Ліворуч розташовано основну частину, де показано список створених вами бюджетів. Над цим списком розташовано кнопки для створення, перейменування та вилучення бюджетів. Праву частину вікна поділено на три розділи. У верхній частині показано список рахунків. У нижній частині показано суми, пов'язані з бюджетом категорії, позначеної у списку рахунків. Між цими розділами розташовано панель додаткового керування бюджетом.

Перегляд, створення, перейменування та вилучення бюджетів

У цьому розділі панелі бюджетів показано список бюджетів, що містять поточний файл KMyMoney. Якщо жодного бюджету ще не було створено, список буде порожнім. Список бюджетів міститиме два стовпчики:

Назва

Назва бюджету

Рік

Бюджетний рік. Зауважте, що початковий місяць і день бюджетного року можна визначити за допомогою діалогового вікна налаштовування KMyMoney.

Суми з обраного бюджету буде показано праворуч. Щоб змінити вибір бюджету натисніть пункт бюджету у списку. Крім того, якщо список перебуває у фокусі, ви можете обрати інший бюджет за допомогою натискання клавіш зі стрілочками вгору і вниз. Якщо ви внесли до бюджету зміни, а потім вирішили перейти до іншого бюджету, KMyMoney запитає вас про те, бажаєте ви зберегти чи відкинути внесені вами зміни.

Над списком бюджетів ви побачите три кнопки.

Створити

Створити новий порожній бюджет. Типовою назвою бюджету буде «Бюджет <рік>», де <рік> — поточний бюджетний рік.

Перейменувати

Змінити назву вибраного бюджету.

Крім того, ви можете змінити назву бюджету після наведення вказівника миші на позначку бюджету у списку з наступним подвійним клацання лівою кнопкою миші.

Вилучити

Вилучити вибраний бюджет

Доступ до додаткових дій можна отримати за допомогою контекстного меню бюджету, яке можна викликати клацанням правою кнопкою миші, коли вказівник перебуває на пункті бюджету.

Створити бюджет

Створити новий порожній бюджет.

Перейменувати бюджет

Перейменувати позначений бюджет.

Змінити рік бюджету

Відкриває вікно зі списком років, у якому ви можете вибрати інший бюджетний рік.

Вилучити бюджет

Вилучити вибраний бюджет

Копіювати бюджет

Створює копію позначеного бюджету. Новий бюджет матиме назву «Копія <бюджет>», де через <бюджет> позначено назву бюджету, який ви копіювали.

Бюджет, заснований на прогнозі

Заповнює поля сум бюджету на основі даних з Прогнозу KMyMoney. Докладніше про прогнози можна дізнатися з розділу щодо прогнозів.

Список рахунків

У списку рахунків буде показано категорії прибутків і витрат. Не слід забувати, що у KMyMoney категорії є особливим типом рахунків. Як і інші списки KMyMoney, цей список є ієрархічним. Пункти списку можна розгортати або згортати, таким чином ховаючи або роблячи видимими підкатегорії категорій. У списку рахунків ви побачите декілька стовпчиків:

Рахунок

Назва рахунку (категорії)

Тип

Тип категорії (прибутковий чи витратний)

Загальний баланс

Поточний баланс рахунку. Це поле буде порожнім для категорій, якщо категорію визначено у основній валюті. Якщо ж суму категорії визначено у іноземній валюті, у загального балансу буде показано суму у основній валюті.

Загальна сума

Загальна щорічна сума у бюджеті. Якщо у категорії є підлеглі рахунки, а список підкатегорій категорії згорнуто, буде показано загальну суму для категорії і всіх її підкатегорій. Якщо суму категорії визначено у іноземній валюті, загальну суму буде показано у основній валюті.

Під списком рахунків ви побачите декілька інструментів керування. Призначення кнопок Оновити та Повернути описано нижче. Кнопки згортання та розгортання призначення для згортання або розгортання всього списку рахунків.

Ви можете відфільтрувати список рахунків у два способи. Позначення пункту Сховати категорії, що не використовуються приховає пункти категорії, з якими не пов'язано жодних сум і які не містять підкатегорій з певними сумами. Праворуч від пункту приховування ви побачите поле для введення тексту без мітки. У списку залишаться лише ті категорії (разом з батьківськими для них категоріями), які міститимуть дані, що відповідають вказаним у полі для введення тексту літерам.

Зауважте, що внесення змін до пункту Сховати категорії, що не використовуються або поля фільтрування, ймовірно, призведе до змін у показі списку категорій. Можливо, вам доведеться знову розгорнути список, щоб побачити всі категорії, які має бути показано за поточних значень параметрів.

Прив'язки

У області прив'язки буде показано суми для позначеної категорії у списку рахунків.

Рахунок

Тут буде показано назву позначеного рахунку. Якщо рахунок є підлеглим рахунком, буде показано повну назву позначеного рахунку у форматі «Категорія:Підкатегорія».

Загалом

Відповідає загальній річній сумі, пов'язаній з цією категорією.

Включити підлеглі рахунки

Якщо позначено цей пункт, на панелі звітів буде показано поточні прибутки і витрати у підкатегоріях, що належать до категорії. Буде показано загальні дані, а не дані за підкатегоріями.

Якщо у підкатегорії є сума, визначена у бюджеті, прибутки і витрати буде показано для цієї підкатегорії.

Якщо список підкатегорій категорії, позначеної у списку рахунків, згорнуто, хоча у полі загальної суми показано суму всіх загальних сум підкатегорій, суми області прив'язки можуть залишатися нульовими, якщо не буде позначено цей пункт або суму не буде безпосередньо пов'язано з категорією.

Загалом кажучи, ви або позначити цей пункт і призначите суму до кожної з категорій, а не до їхніх підкатегорій, або не будете позначати пункт і призначите суми до підкатегорій, залишивши суму категорії нульовою. Якщо у разі позначення пункту якусь з категорій буде пов'язано з певною сумою, цю суму буде перенесено до основної категорії.

Спорожнити

За допомогою натискання кнопки Спорожнити можна відновити нульове значення суми або сум у категоріях бюджету.

Період

За допомогою пунктів варіантів періоду ви зможете обрати період, якого стосуватиметься вказана сума.

Щомісяця

Вводиться єдине значення, що визначає суму на місяць. Це типовий варіант.

Щорічно

Вводиться єдине значення, що визначає суму на рік.

Окремі

Суми вказуються для кожного з календарних місяців. Цей варіант використовується за умови, що витрати і прибутки нерівномірно розподілено протягом року.

Якщо сума або суми вже було вказано, але ви змінили період, KMyMoney запропонує вам використати поточну підсумкову суму за рік для призначення нових сум.

Оновлення і повернення до попередніх значень

З міркувань покращення швидкодії, зміни внесені до бюджету не зберігаються негайно. Початкове зберігання цих даних виконується натисканням кнопки Оновити, а остаточне зберігання — за допомогою функціональної можливості Зберегти KMyMoney.

Після внесення першої ж зміни до сум бюджету програма вмикає кнопки Оновити та Повернути. До бюджету може бути внесено будь-яку кількість змін. Натискання кнопки Оновити призведе до збереження змін і вимикання кнопок Оновити і Повернути.

Натискання кнопки Зберегти KMyMoney призведе до збереження лише тих змін, які було збережено за допомогою натискання кнопки Оновити. Таким чином, якщо ви внесли зміни до бюджету, але ще не зберегли зміни, застосування функціональної можливості Зберегти KMyMoney не стосуватиметься зміненого бюджету, а кнопки Оновити і Повернути залишатимуться увімкненими.

Натискання кнопки «Повернути» призведе до скасування всіх змін, внесених до бюджету з часу попереднього натискання кнопки «Оновити» та вимикання кнопок Оновити і Повернути.

Зміни, збережені за допомогою натискання кнопки Оновити, але ще не збережені до файл за допомогою функціональної можливості Зберегти KMyMoney, можна скасувати перезавантаженням файла KMyMoney.