Використання бібліографії у вашому документі LATEX

Щоб скористатися бібліографією у вашій статті, вам слід додати такі команди до вашого файла LATEX (зазвичай ці команди розташовуються наприкінці документа, там де має з’явитися розділ «Список літератури»):

\bibliography{щось}
\bibliographystyle{plain}

Тут щось — назва вашого файла bib створеного за допомогою KBibTeX, а «plain» — назва стилю бібліографії.

Існує доволі багато стилів бібліографії. Зверніться до вашого видавця, щоб вибрати потрібний стиль, або знайдіть такий стиль, який найкраще пасує до ваших потреб.

Нижче наведено декілька загальних стилів, які можна використовувати у всіх документах:

plain

звичайний стиль, список у абетковому порядку і цифровими мітками

unsrt

те саме, що і «plain», але записи у бібліографії буде розташовано за порядком цитування

alpha

те саме, що і «plain», але у посиланнях буде використано ідентифікатори записів

abbrv

те саме, що і «plain», але буде використано скорочення для імен, назв місяців та назв журналів

Отже, ви можете скористатися можливостями вашого редактора LATEX (будь ласка, ознайомтеся з документацією до редактора, щоб дізнатися більше) або просто ввести вказаний нижче код до звичайного текстового редактора, а потім зберегти файл під назвою з суфіксом tex.

\documentclass{article}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[english,ukrainian]{babel}
 \begin{document}
 \bibliographystyle{plain}% Вибираємо стиль бібліографії
 Тестовий файл з посиланням (див.~\cite{Lamport86}).
 \bibliography{example}
 \end{document}

Для наших тестових потреб назвемо файл example.tex.

Примітка

Збережіть цей файл до тієї самої теки, що і ваш файл example.bib.

Тепер, коли у нас є основа для документа, нам слід запустити latex і bibtex для обробки документа.

Спочатку слід запустити latex (для створення файла aux, читання даних якого виконує bibtex). Після цього, запустіть bibtex один раз, щоб визначити порядок посилань та створити файл bbl. Далі, запустіть latex знову, щоб виправити перехресні посилання між текстовим файлом та бібліографією. Ймовірно, слід повторити запуск bibtex та latex для обробки файла, щоб переконатися, що перехресні посилання є правильними. Зауважте, що додавання або вилучення посилань та джерел потребує повторного запуску bibtex.

Отже, для збирання документа з консолі можна скористатися такими командами:

latex example
bibtex example
latex example
latex example

Підказка

Якщо ви користуєтеся якимось комплексним середовищем роботи з LATEX, наприклад Kile або LyX, не слід перейматися тим, як виконати усі ці команди з вікна емулятора командної оболонки. Просто натисніть відповідну комбінацію клавіш (Alt+6 у Kile) або кнопку на панелі інструментів, щоб побачити результат.

Тепер результати у форматі DVI або PDF (формат залежить від налаштувань у вашій системі) можна знайти у тій самій теці, що і файли початкового коду.

Примітка

Вітаємо! Вами щойно створено ваш перший документ з бібліографією BibTEX.