Визначення

Вступ

У керуванні проєктами різні терміни можуть використовуватися у різних програмах, різних компаніях або різних типах проєктів для позначення однакових понять. У повніших глосаріях термінів керування проєктами можна знайти різні визначення для більшості термінів.

У цьому списку наведено тлумачення термінів, які використовуються у Plan.

Терміни

Обліковий запис

Обліковий запис використовується у структурі розподілу вартості (СРВ) для позначення місця, у якому має бути зібрано дані щодо вартості завдань або роботи виконавців.

ДВВР

Поточна вартість виконаної роботи

Поточна вартість виконаної роботи

Поточна вартість (або обсяг робіт), яку було освоєно.

Розподіл

Завдання може бути розподілено між виконавцями на етапі попереднього планування проєкту. Справжнє призначення виконується під час остаточного планування. Зауважте, що призначення не гарантується, оскільки виконавець може бути недоступним.

Призначення

Завдання призначаються виконавцям під час планування.

БВЗР

Бюджетна вартість запланованої роботи

Бюджетна вартість запланованої роботи

Поточна вартість (або обсяг робіт), яку має бути освоєно для досягнення заданого поступу.

БВВР

Бюджетна вартість виконаної роботи

Бюджетна вартість виконаної роботи

Вартість (або обсяг робіт), яку було освоєно.

СРВ

Структура розподілу вартості

ІВР

Скорочення від Індекс вартості роботи, дорівнює БВВР/ДВВР. Якщо індекс є меншим за 1, ресурсів на виконання проєкту не вистачить. Якщо індекс є більшим за 1, бюджет проєкту перевищує витрати.

Структура розподілу вартості

СРК є впорядкованою структурою облікових записів для збирання даних щодо коштів, незалежно від СРР та СРВ.

Оцінка

Оцінка — це очікуваний обсяг робіт або час, потрібний для виконання завдання.

Етап

Етап — це завдання з обсягом робіт у 0,00 год. Типово використовується як позначка певного моменту, наприклад завершення приймання замовником деталей.

PERT

Program Evaluation and Review Technique

Методика оцінки і перегляду програми (PERT)

Методика оцінки і перегляду програми є покращенням методу критичного шляху (CPM). Оцінки обсягу робіт завдання є точковими, а у PERT обчислюються на основі зваженої оцінки на основі оптимістичної, найімовірнішої та песимістичної оцінок (О+(4*Н)+П)/6.

Розподіл PERT

Спрощений спосіб обчислення очікуваної оцінки на основі оптимістичної, найімовірнішої та песимістичної оцінок.

СРВ (RBS)

Структура розподілу виконавців

Структура розподілу виконавців

У СРВ виконавців розподілено за групами виконавців.

Виконавець

Виконавець (ресурс) може належати до одного з типів: робота, матеріал або команда. Виконавець має завжди належати до групи виконавців.

Група виконавців (ресурсів)

Групи виконавців використовуються у спосіб, подібний до використання виконавців.

Команда виконавців

Команда виконавців — ресурс, який складається з декількох виконавців (ресурсів).

ІВП

Скорочення від «індекс виконання плану», дорівнює БВВР/БВЗР. Якщо індекс менший за 1, план недовиконано. Якщо індекс є більшим за 1, план перевиконано.

Підсумкове завдання

Підсумкове завдання містить підзавдання і сукупну інформацію на основі цих підзавдань.

Завдання

Завдання є певним модулем роботи. Виконавців або ресурси, зазвичай, призначають на рівні завдань.

vCard

vCard — стандартний формат файлів для електронних візитівок.

СРР

Структура розподілу роботи

Структура розподілу роботи

СРР використовується для розподілу великих проєктів на менші етапи з метою полегшення планування та керування.