Lettertypen

Mike McBride

Anne-Marie Mahfouf

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning
herziening Plasma 5.20 (2021-04-09)

Lettertypen

Deze module is bedoeld om u de mogelijkheid te geven om gemakkelijk verschillende lettertypen te kunnen selecteren voor de verschillende onderdelen van de KDE Desktop.

De module voor het instellen van lettertypen

Deze module bevat verschillende lettertype groepen om u heel flexibel te laten zijn in het instellen van uw lettertypen:

  • Algemeen: Wordt overal gebruikt waar de overige groepen lettertypen niet van toepassing zijn

  • Vaste breedte: Overal waar een niet-proportioneel lettertype is aangegeven

  • Klein: Wanneer kleine lettertypen worden gebruikt

  • Werkbalk: Het lettertype dat in de werkbalken van KDE-toepassingen wordt gebruikt

  • Menu: Het lettertype dat wordt gebruikt in de menu's van KDE-toepassingen)

  • Venstertitels: Het lettertype dat wordt gebruikt in de venstertitels

  • Taakbalk: Het lettertype dat in de taakbalk wordt gebruikt

  • Bureaublad: Het lettertype dat wordt gebruikt voor de tekst bij bureaubladpictogrammen

Elk lettertype heeft een corresponderende knop Kiezen.... Door op deze knop te klikken verschijnt er een dialoogvenster. U kunt dit dialoogvenster gebruiken om een nieuw lettertype, stijl en grootte te kiezen. Vervolgens kunt op OK klikken om de verandering door te voeren.

Activeer het item Alleen lettertypen met gelijke afstanden tonen om alle variabele breedte lettertypen uit de lijst te filteren.

Een voorbeeld van het lettertype dat u heeft gekozen verschijnt in het de ruimte tussen de naam van de lettertypegroep en de knop "Kiezen...".

Wanneer u klaar bent klikt u op OK, en alle componenten van KDE worden herstart zodat uw veranderingen meteen effect hebben.

De knop Alle lettertypen aanpassen... geeft u de mogelijkheid om snel een eigenschap of alle eigenschappen in te stellen voor alle hierboven geselecteerde lettertypen. Een lettertype-selectievenster vergelijkbaar met het standaard dialoogvenster zal verschijnen en u de mogelijkheid geven om het Lettertype, de Tekenstijl of de Grootte onafhankelijk van elkaar in te stellen. U kunt één, twee of drie van deze opties kiezen en ze zullen worden toegepast op alle lettertypegroepen.

Activeer het item Alleen lettertypen met gelijke afstanden tonen om alle variabele breedte lettertypen uit de lijst te filteren.

De dialoog voor "Alle lettertypen aanpassen..."

Als u bijvoorbeeld verschillende lettertypen heeft gekozen en vindt dat deze een maat te groot zijn (dit gebeurt vaak wanneer u bijv. van schermresolutie wisselt) dan kunt u een nieuwe grootte op alle lettertypen toepassen zonder dat de lettertypen en stijlen zelf wijzigen.

Anti-aliasing gebruiken voor tekst

Om instellingen voor anti-aliasing te gebruiken, activeer het item Ingeschakeld en selecteer eigen instellingen.

Het keuzevakje Bereik van anti-aliasing uitsluiten biedt dat anti-aliasing niet voor bepaalde tekengroottes wordt toegepast. Het bereik stelt u in met twee combolijsten eronder.

U kunt ook de methode kiezen die voor anti-aliasing van uw lettertypen en hoe sterk deze toegepast dient te worden met wijzigen van de Sub-pixel rendering en font hinting. Het is ook mogelijk om DPI van lettertype af te dwingen voor de schermrendering. Als u deze opties niet kent, kunt u het beste deze zo laten staan.

Opmerking

De mogelijkheid om letters en pictogrammen te anti-aliasen vereist dat u ondersteuning in zowel de schermserver als in de Qt™ toolkit hebt, dat u geschikte lettertypen hebt geïnstalleerd, en dat u gebruik maakt van de ingebouwde lettertypemogelijkheid van de schermserver. Als u nog steeds problemen heeft, neem dan contact op met de juiste KDE e-maillijst.

Lettertypen DPI

Forceer lettertypen DPI: stelt een alternatieve DPI voor anders dan uw die van uw systeem, die wordt gebruikt als standaard wanneer deze instelling is Uitgeschakeld. U kunt controleren op welke DPI uw X-server is ingesteld door het uitvoeren van xdpyinfo | grep resolution in een terminalvenster en dan de DPI wijzigen met het afrolvak. Dit zal alleen worden gebruikt door nieuw opgestarte applicaties.