Autostart

Anne-Marie Mahfouf

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Plasma
5.20 (2021-04-05)

Autostartbeheerder

Deze module is een configuratiehulpmiddel voor het beheren van welke programma's opstarten samen met uw persoonlijke Plasma™. Het stelt u in staat om programma's of scripts toe te voegen zodat deze automatisch draaien tijdens opstarten van uw Plasma™-sessie en om ze te beheren.

Opmerking

Opmerking: alle wijzigingen in deze module worden onmiddellijk toegepast.

Het programma scant $HOME/.config/autostart/ op toepassingen en aanmeldscripts, $HOME/.config/plasma-workspace/env op pre-opstartscripts en $HOME/.config/plasma-workspace/shutdown op afmeldscripts om na te gaan welke programma's en scripts daar al zijn en deze te tonen. Het stelt u in staat deze gemakkelijk te beheren.

Aanmeldscripts zijn .desktop bestanden met een sleutel X-KDE-AutostartScript=true. Pre-opstartscripts worden eerder uitgevoerd en kunnen gebruikt worden om omgevingsvariabelen in te stellen.

Opmerking

Opmerking: u kunt de locatie van uw Autostart map in ToepassingenLocaties in de categorie Persoonlijke instellingen van Systeeminstellingen wijzigen en een andere map instellen dan $HOME/.config/autostart.

Lees ook Bureaubladessie en Achtergrondservices voor informatie over hoe het gedrag bij opstarten van uw Plasma™-sessie in te stellen.

Sommige KDE-toepassingen handelen het gedrag voor autostart op hun eigen manier af, bijv. u kunt autostart van een toepassing in- of uitschakelen in de instellingendialoog (KAlarm) of u moet BestandAfsluiten (Konversation, Kopete) gebruiken, anders zal de toepassing nog steeds in het systeemvak actief zijn en zal gestart worden bij de volgende keer aanmelden.

Migratie van KDE Workspaces 4

Om uw persoonlijke autostart instelling uit KDE Workspaces 4 te migreren:

Kopieer desktop-bestanden uit $HOME/.kde/Autostart naar $HOME/.config/autostart
Kopieer pre-startup scriptbestanden uit $HOME/.kde/Autostart naar $HOME/.config/plasma-workspace/env
Scriptbestanden voor Afsluiten kopiëren uit $HOME/.kde/Autostart naar $HOME/.config/plasma-workspace/shutdown

Bestanden voor autostart geleverd door uw distributie uitschakelen

De juiste manier om een autostart-item uit te schakelen, bijvoorbeeld het printer-applet als u de printer af-en-toe gebruikt, is om zijn .desktop bestand naar uw persoonlijke autostartmap te kopiëren. Alles met dezelfde naam in $HOME/.config/autostart overstijgt het .desktop bestand in het standaard pakket. Voeg de volgende regel toe aan het gekopieerde .desktop bestand:

Hidden=true

Tonen van bestanden

Het hoofdgedeelte van de module toont de programma's die geladen worden en scripts die uitgevoerd worden als Plasma™ start of afsluit.

Pictogram

Deze kolom bevat het pictogram of script dat u wilt starten met Plasma™. Het pictogram komt uit het bureaubladbestand (.desktop) uit de pictogramsleutel voor een programma en is het standaard pictogram voor een script.

Naam

Deze kolom toont de naam van het programma of script dat u wilt starten met Plasma™. De naam komt uit het .desktop bestand uit het Name-sleutel voor een programma en is de bestandsnaam voor een script.

Eigenschappen

Deze knop wordt alleen getoond wanneer u zweeft boven het item met de muisaanwijzer. De knop (alleen ingeschakeld voor programma's en aanmeldscripts bijv. .desktop bestanden) biedt u de eigenschappen van het programma of script te wijzigen. Er zijn algemene eigenschappen, rechten, een voorbeeld, indien van toepassing, en eigenschappen gerelateerd aan het gebruik van het programma of aanmeldscript. De standaard opdracht komt uit het .desktop bestand uit de Exec sleutel.

Voor een afmeldscript is het commando het pad naar het script en het kan niet gewijzigd worden.

Verwijderen

Deze knop wordt alleen getoond wanneer u zweeft boven het item met de muisaanwijzer. Op de knop drukken zal het bureaubladbestand van het programma of het script of de symbolische koppeling in de map Autostart onmiddellijk verwijderen.

Acties

Onderaan hebt u de gecombineerde knop Toevoegen... om het type van het item te kiezen dat u wilt toevoegen. U kunt programma's en login- of logoutscripts. toevoegen

Programma toevoegen

Op dit item drukken toont de standaard dialoog PlasmaToepassing kiezen en stelt u in staat om te kiezen welk programma u wilt opstarten. Na het kiezen van het programma, klikken op OK geeft u de eigenschappen van dit programma.

Dit zal het .desktop bestand in uw map Autostart kopiëren.

Aanmeldscript toevoegen...

Dit item opent een dialoog die u vraagt naar de locatie van het script dat u wilt toevoegen. Scripts ingesteld om te worden uitgevoerd bij aanmelden zullen een overeenkomstig .desktop bestand hebben aangemaakt in uw map Autostart en zullen uitgevoerd worden tijdens opstarten van Plasma.

Afmeldscript toevoegen...

Dit item opent een dialoog die u vraagt naar de locatie van het script dat u wilt toevoegen. Scripts ingesteld om te worden uitgevoerd bij afmelden worden gekopieerd of krijgen een symbolische koppeling in de map $HOME/.config/shutdown en zullen automatisch worden uitgevoerd bij het afsluiten van Plasma™ nadat de gebruiker zich heeft afgemeld.