Geluidsvolume

Sebastian Kügler

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Plasma 5.4 (2015-08-10)

Deze documentatie beschrijft de module Geluidsvolume in Systeeminstellingen.


Inleiding

Geluidsvolume biedt de gebruiker mechanismen om het volume van apparaten en toepassingen die het PulseAudio geluidssysteem gebruiken te controleren.

Module voor systeeminstellingen

Geluidsvolume biedt de gebruiker mechanismen om het volume van apparaten en toepassingen die het PulseAudio geluidssysteem gebruiken te controleren.

Geluidsvolume staat de gebruiker toe om het volume van uitvoerapparaten, kanalen op toepassingsniveau, invoer en opnameapparaten te besturen. Het stelt de gebruiker in staat geluid te routeren naar en van specifieke apparaten. Geluidsvolume bestaat uit een module voor systeeminstellingen en een Plasma-widget, die gewoonlijk gevonden kan worden in het gebied voor het systeemvak.

Geluidsvolume groepeert volume en geluidsinstellingen voor verschillende kanalen of apparaten in de volgende groepen:

  • Toepassingen: toepassingen die geluid afspelen, zoals uw muziekspeler of webbrowser.

  • Opnemen: wijzig het volume van opname-apparaten, zoals een aangesloten microfoon of headset.

  • Uitvoerapparaten: hier kunt u uw hoofdtelefoonjack of bass-woofer of verbonden bluetooth-speaker, gegroepeerd onder de geluidskaart waarmee ze zijn verbonden.

  • Invoerapparaten: invoerapparaten voor geluid die mogelijk verbonden kunnen worden aan uw computer.

  • Configuratie: Dit tabblad stelt u in staat om specifieke profielen in te stellen voor zoiets als analoge stereo of digitale surround 5.1. Voor bluetooth apparaten kunt u hier omschakelen naar het high-fidelity AD2P bluetooth profiel.

Plasma-widget

Het Geluidsvolume Plasma Widget wordt automatisch geladen in het gebied voor het systeemvak. Klikken op het pictogram luidspreker in het paneel opent een pop-up met schuifregelaars voor volume voor verschillende afspeelapparaten en staat toe hun volume individueel te wijzigen.

Dankbetuigingen en licentie

Geluidsvolume

Programma copyright 2014-2015 Harald Sitter

Documentatie Copyright (c) 2015 Sebastian Kügler

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op http://www.kde.nl/bugs.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie-licentie.

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de GNU General Public License.