Spellingcontrole

Lauri Watts

Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning
herziening Plasma 5.20 (2021-04-08)

Spellingcontrole

De hier beschikbare configuratie-opties worden door alle KDE-toepassingen gebruikt die van Sonnet gebruik maken. Sonnet is een frontend van verschillende vrije programma's voor spellingcontrole.

Om Sonnet te gebruiken is het nodig om spellingcontroleprogramma's zoals bijv. GNU Aspell, Hspell of Hunspell en daarbij de overeenkomstige woordenboeken voor uw taal.

De hier geselecteerde configuratieopties kunnen overschreven worden door elke applicatie.

Kies in het afrolmenu Standaard taal uit de beschikbare woordenboeken diegene die u voor Sonnet wilt gebruiken.

Opties

Automatische detectie van taal inschakelen

Deze functie is gebaseerd op een aantal heuristics (gebruikt script, trigram-matching en taalvolgorde op beschikbare talen in de spellingcontrole-backend). Hiermee kan het automatisch de taal omschakelen in een document met meerdere talen.

Automatische spellingcontrole standaard ingeschakeld

Als dit keuzevakje is geactiveerd zal de spelling van woorden worden gecontroleerd tijdens het typen. Onjuist gespelde woorden krijgen er een rode lijn onder.

Woorden in hoofdletters negeren

Als dit keuzevakje is geactiveerd zal de spelling van elke woord dat uit hoofdletters bestaat niet worden gecontroleerd.

Tip

Dit is bruikbaar voor documenten met een groot aantal acroniemen. Als dit vakje niet is geactiveerd, zullen de meeste van die acroniemen als onjuist gemarkeerd worden. Door dit keuzevakje te activeren zullen de acroniemen niet als fout gespeld worden gemarkeerd.

Aaneengeschreven woorden overslaan

Als dit keuzevakje niet is geactiveerd dan worden woorden die alleenstaand in het woordenboek voorkomen, maar samengevoegd zijn, als fout aangezien. Voorbeelden van zulke woorden zijn zwartelijst, systeeminstellingen en afrolmenu.

Tip

Activeren van dit vakje helpt voorkomen dat applicaties een website en een e-mailadres als spelfout aangeven. Deze adressen bevatten vaak samengestelde woorden.

Genegeerde woorden

De onderste helft van het dialoogvak stelt u in staat specifieke woorden (het kan gespecialiseerde terminologie zijn, gewone namen, etc.) die genegeerd zouden moeten worden het spellingcontroleprogramma.

Een woord toevoegen aan de lijst met te negeren woorden

Om een woord toe te voegen, voer het woord in in het tekstvak en klik op de knop Toevoegen.

Een woord verwijderen uit de lijst met te negeren woorden

Om een woord te verwijderen uit het lijstvak met alle nu te negeren woorden, selecteert u het woord door er met de linkermuisknop op te klikken. Klik daarna op de knop Verwijderen.

Wanneer u tevreden bent met de wijzigingen, klik dan op de knop Toepassen.

Klikken op de knop Standaard herstelt alle waarden naar hun standaard waarden.