Routeprofielen

Welke route u kiest hangt af van het gebruikte voertuig (indien er een is). U kunt dit in Marble invoeren, samen met andere voorkeuren, in een routeprofiel. Elk profiel bevat de instellingen voor een bepaald type route. Bij de eerste keer dat Marble wordt gestart maakt het vier algemene profielen voor u aan: Auto (snelste), Auto (kortste), Fiets en Voetganger.

De voorbeelden in de vorige sectie waren voor het profiel Auto (snelste). Laten we die nu bekijken voor een ander profiel: Selecteer Voetganger in de keuzelijst van Profiel. De route ziet er nu uit als volgt:

Route voor voetganger in Marble

De voorgestelde route is nu korter, omdat bij het berekenen van de beste route nu ook voetpaden worden gebruikt.

Indien u een van de standaard routes verder wilt aanpassen, kiest u die in de keuzelijst van Profiel en klikt u op Instellen. Er wordt dan een venster geopend.

Routeprofiel instellen in Marble

Aan de linkerkant kunt u instellen welke route-backends worden geraadpleegd voor routes. In Marble worden acht of meer backends gebruikt, enkele online en de andere offline routeprogramma's. Voor online routeaanwijzingen is een internetverbinding nodig. Offline routeaanwijzingen werken zonder een internetverbinding, maar het is wel nodig om eerst de offline routekaarten te downloaden en te installeren. De ondersteunde backends zijn

 • CycleStreets: Fietsroutes voor het Verenigd Koninkrijk met gebruik van cyclestreets.net

 • Gosmore: een offline routeprogramma dat ook dienst doet als backend voor het online routeprogramma Yours

 • Mapquest: Een online routeprogramma met uitgebreide aanwijzingen bij elk daarvoor in aanmerking komend punt.

  Opmerking

  Een AppKey is nodig voor MapQuest. U kunt die AppKeyhier registreren.

 • Monav: Een offline routeprogramma dat erg lange routes zeer snel berekent.

 • OSRM: Een online routeprogramma dat erg snel is, zelfs bij de berekening van zeer lange routes.

 • OpenRouteService: Een online routeprogramma dat ook, binnen Europa, rijaanwijzingen geeft.

 • Routino: Een offline routeprogramma met erg flexibele instellingen

 • Yours: Een online routeprogramma dat wereldwijd werkt, maar geen rijaanwijzingen geeft

Na het aan de linkerkant kiezen en activeren van een backend voor de route kunt u de instellingen ervan aan de rechterkant wijzigen. Elke backend heeft zijn eigen instellingen.

Behalve dat u de vier standaard profielen kunt instellen, kunt u ook nieuwe profielen aanmaken, en bestaande profielen in Marble verwijderen, in de pagina voor Routeren.