Venstergedrag

Mike McBride

Jost Schenck

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Plasma 5.20 (2021-04-09)

Venstergedrag

In het bovengedeelte van deze besturingsmodule ziet u verschillende tabbladen: Focus, Titelbalkacties, Vensteracties, Verplaatsing en Geavanceerd. In het paneel Focus kunt u configureren hoe vensters focus krijgen of verliezen, bijv. actief of inactief worden. Met Titelbalbalkacties en Vensteracties kunt u configureren hoe titelbalken en vensters reageren op muiskliks. Verplaatsing stelt u in staat om te configureren hoe vensters worden verplaatst en zich plaatsen bij het starten. De optie Geavanceerd dekt sommige gespecialiseerde opties zoals versterverduistering.

Opmerking

Denk eraan dat de configuratie in deze module geen effect heeft als u de standaard windowmanager, KWin, van Plasma™ niet gebruikt. Als u een andere windowmanager gebruikt, lees dan de daarbij behorende documentatie om te weten hoe venstergedrag aangepast kan worden.

Focus

De focus van het bureaublad verwijst naar het venster waarin de gebruiker nu aan het werk is. Het venster met focus wordt vaak aangeduid als het actieve venster.

Focus betekent niet noodzakelijk het bovenste — hiernaar wordt verwezen als het verheven en hoewel deze hier ook geconfigureerd wordt, worden een venster met focus en een verheven venster onafhankelijk geconfigureerd.

Beleid voor activeren van venster

Er zijn zes methoden die KWin kan gebruiken om de huidige focus te bepalen:

Klikken voor focus

Een venster wordt actief wanneer u er in klikt. Dit gedrag is algemeen op andere besturingssystemen en wat u wilt.

Klikken voor focus (muis heeft voorrang)

Dit is meestal hetzelfde als Klik voor focus. Als een actief venster door het systeem gekozen moet worden (bijv. omdat het huidige actieve is gesloten) zal het venster onder de muis de voorkeur hebben. Ongebruikelijk, maar een mogelijke variant van Klik voor focus.

Focus volgt muis

Actief bewegen van de muisaanwijzer over een normaal venster activeert het. Nieuwe vensters zoals de mini commandoregel opgeroepen met Alt+F2 ontvangt focus, zonder dat u er met de muis expliciet naar behoeft te wijzen. Vensters die bijv. willekeurig onder de muis verschijnen krijgen geen focus. Voorkomen van het stelen van focus vindt plaats zoals gebruikelijk. Beschouw het als Klik voor focus alleen zonder echt te klikken.

In andere windowmanagers, staat dit soms bekend als Sloppy focus volgt de muis.

Focus volgt muis (muis heeft voorkeur)

Dit is meestal hetzelfde als Focus volgt muis. Als een actief venster door het systeem gekozen moet worden (bijv. omdat het huidige actieve is gesloten) heeft het venster onder de muis de voorkeur. Kies dit, als u een via er boven zweven bestuurde focus wilt.

Focus onder muis

Het venster dat zich onder de muisaanwijzer bevindt wordt actief. Als de muis not boven een venster is (bijvoorbeeld omdat het zich op het bureaublad bevindt) dan heeft het laatste venster dat zich onder de muis bevond focus. Nieuwe vensters zoals de mini commandoregel opgeroepen met Alt+F2 krijgen geen focus, u moet de muis erboven hebben om te kunnen typen.

Focus strikt onder muis

Evenzo is Focus onder muis, maar nog stricter met zijn interpretatie. Alleen het venster onder de muisaanwijzer is actief. Als de muisaanwijzer niet boven een venster zich bevindt, dan heeft geen enkel venster focus. Nieuwe vensters zoals de mini commandoregel opgeroepen met Alt+F2 krijgt geen focus, u moet de muis erboven zetten on te kunnen typen.

Opmerking

Merk op dat Focus onder muis en Focus strikt onder muis voorkomt dat bepaalde functies, zoals Voorkomen van afpakken van focus en de dialoog Alt+Tab wandel-door-vensters, juist werken.

Voorkomen van afpakken van focus

Deze optie specificeert in welke mate KWin zal proberen ongewenst stelen van focus door onverwachte activering van nieuwe vensters te voorkomen.

Geen

Voorkomen is uitgezet en nieuwe vensters worden altijd geactiveerd.

Laag

Voorkomen is aangezet; wanneer enig venster geen ondersteuning heeft voor het onderliggende mechanisme en KWin niet betrouwbaar kan bepalen of het venster actief moet worden of niet, dan zal het actief worden. Deze instelling kan slechtere en betere resultaten opleveren dan het middenniveau, afhankelijk van de toepassingen.

Middel

Voorkomen is ingeschakeld.

Hoog

Nieuwe vensters worden geactiveerd alleen als er nu geen venster actief is of als deze tot de huidige actieve toepassing behoort. Deze instelling is waarschijnlijk niet echt bruikbaar zonder een focusbeleid voor de muis.

Extreem

Alle vensters moeten expliciet worden geactiveerd door de gebruiker.

Vensters waarvan voorkomen wordt dat ze focus stelen zijn gemarkeerd als vragen om attentie, wat standaard betekent dat hun taakbalk-item geaccentueerd is. Dit kan worden gewijzigd in de module Notificatie-aansturing.

Venster naar voren brengen

Als u eenmaal het focusbeleid heeft bepaald, zijn er de opties voor het naar voren brengen van het venster.

Met een klik om beleid voor focus standaard Klik verhoogt het actieve venster is ingeschakeld en omhoog bij er boven zweven niet beschikbaar is.

Met een beleid voor focus bij er boven zweven kunt u als alternatief automatisch omhoog komen gebruiken. Door het plaatsen van een markering vóór Naar voren halen door er boven te zweven, vertraagd met, kan KWin een venster naar voren halen als de muis zich een bepaalde tijd boven dat venster bevindt. U kunt de vertraging bepalen met de schuifregelaar.

Tip

De vertraging te kort instellen veroorzaakt een snelle wijziging van vensters, wat behoorlijk kan afleiden. De meeste mensen zullen een vertraging van 100-300 ms als prettig ervaren. Dit geeft respons, maar het stelt u in staat om over de hoeken van een venster te gaan opweg naar uw bestemming zonder dat dat venster naar voren komt.

Als u auto naar voren halen niet gebruikt, activeer dan de optie Klik brengt actieve venster omhoog. U zult niet blij zijn als beiden, auto omhoog brengen en Klik brengt actieve venster omhoog zijn uitgeschakeld, het netto effect is dat vensters helemaal niet omhoog komen.

Titelbalkacties

In dit paneel kunt instellen wat er gebeurt met de vensters wanneer met een muisknop wordt geklikt op hun titelbalken.

Dubbelklik

In dit afrolvak kunt u ofwel Oprollen, verschillende variaties van Maximaliseren of Lager, Sluiten en Op alle bureaubladen selecteren, .

Maximaliseren kiezen laat KWin het venster maximaliseren wanneer u dubbelklikt op de titelbalk. U kunt verder de vensters alleen horizontaal of alleen verticaal maximaliseren.

Oprollen, aan de andere kant, laat het venster zich reduceren tot eenvoudig alleen de titelbalk. Opnieuw dubbelklikken op de titelbalk, herstelt het venster tot zijn normale grootte.

Soortgelijke opties zijn beschikbaar voor Muiswiel.

Tip

U kunt vensters zich automatisch laten ontrollen wanneer u de muis eenvoudig op hun opgerolde titelbalk plaatst. Activeer het keuzevakje Venster afrollen in het tabblad Geavanceerd van deze module. Dit is een heel goede manier om bureaubladruimte te krijgen als u, bijvoorbeeld, met knippen en plakken bezig bent tussen veel vensters.

Titelbalk en frame-acties

Deze sectie stelt u in staat om te bepalen wat er gebeurt wanneer u enkelklikt op de titelbalk of rand van een venster. Merk op dat u verschillende acties verbonden aan dezelfde klik kunt hebben afhankelijk van of het venster actief is of niet.

Voor elke combinatie van muisknoppen, actief en inactief venster, kunt u de meest van toepassing zijnde keuze maken. De acties zijn als volgt:

Naar voren

Brengt het venster geheel naar boven op het scherm. Alle andere ventsers die deze overlappen, zullen er onder worden verborgen.

Naar onderen

Dit venster naar de onderkant van het scherm verplaatsen. Dit plaatst het venster uit de weg.

Schakel om tussen naar voren en naar achter

Dit brengt vensters omhoog die onderaan zitten en vensters omlaag die zich bovenaan bevinden.

Niets doen

Zoals wel duidelijk is. Er gebeurt niets.

Actiesmenu tonen

Brengt een klein submenu op, waarin u kunt kiezen uit venstercommando's (bijv. Maximaliseren, Minimaliseren, Sluiten, etc.).

Knopacties maximaliseren

Deze sectie stelt u in staat om het gedrag te bepalen van de drie muisknoppen op de knop Maximaliseren. U hebt de keus tussen allen verticaal, alleen horizontaal of beide richtingen.

Vensteracties

Inactief binnenvenster

Dit deel van de module stelt u in staat om in te stellen wat er gebeurt wanneer u klikt op een inactief venster met een van de de drie muisknoppen of het muiswiel gebruikt.

Uw keuzes zijn als volgt:

Activeren, naar voorgrond en doorgeven-klik

Dit maakt het aangeklikte venster actief, brengt het bovenaan het scherm en geeft een muisklik door naar de applicatie in het venster.

Activeren en doorgeven-klik

Dit maakt het aangeklikte venster actief en geeft een muisklik door naar de applicatie in het venster.

Activeren

Dit maakt het aangeklikte venster eenvoudigweg actief. De muisklik wordt niet doorgegeven naar de applicatie in het venster.

Activeren en naar voorgrond brengen

Dit maakt het aangeklikte venster actief en brengt het bovenaan het scherm. De muisklik wordt niet doorgegeven naar de applicatie in het venster.

Uw keuzes voor Muiswiel zijn als volgt:

Scrollen

Schuif met de inhoud in het venster.

Activeren en schuiven

Dit maakt het aangeklikte venster actief en schuift de inhoud.

Activeren, naar voorgrond en schuiven

Dit maakt het aangeklikte venster actief, brengt het bovenaan het scherm en schuift de inhoud.

Binnen het venster, titelbalk en rand

Deze onderste sectie, stelt u in staat om extra acties te definiëren, wanneer een modifier-toets (standaard Meta) wordt ingedrukt en er een muisklik wordt gedaan in een venster.

Nogmaals, u kunt verschillende acties selecteren voor muisknopkliks Links, Midden en Rechts en het Muiswiel.

Uw keuzes zijn:

Verplaatsen

Laat u het geselecteerde venster over het bureaublad slepen.

Naar onderen

Dit venster naar de onderkant van het scherm verplaatsen. Dit plaatst het venster uit de weg.

Niets

Zoals wel duidelijk is. Er gebeurt niets.

Naar voren

Brengt het venster geheel naar boven op het scherm. Alle andere ventsers die deze overlappen, zullen er onder worden verborgen.

Grootte wijzigen

Laat u de grootte van het geselecteerde venster wijzigen.

Schakel om tussen naar voren en naar achter

Dit brengt vensters omhoog die onderaan zitten en vensters omlaag die zich bovenaan bevinden.

Activeren

Maak dit venster actief.

Beweging

De opties hier bepalen hoe vensters op het scherm verschijnen wanneer u ze verplaatst.

Geometrie van venster

Tonen bij verplaatsen of van grootte veranderen

Selecteer deze optie als u wilt dat de afmeting van een venster wordt getoond als deze wordt verplaatst of de grootte ervan wordt gewijzigd. Naast de grootte van het venster wordt de vensterpositie relatief tot de linker bovenhoek getoond.

Magnetische velden

De rest van deze pagina stelt u in staat om de Magnetische velden in te stellen. Deze werken als een magnetisch veld aan de rand van het bureaublad en elk venster, waardoor vensters naast elkaar plakken wanneer ze vlak bij elkaar geplaatst worden.

Magnetische schermzone:

Hier kunt u de magnetische zone voor schermranden instellen. Een venster binnen de geconfigureerde afstand plaatsen zorgt ervoor dat deze aan de rand van het bureaublad wordt geplakt.

Magnetische vensterrand:

Hier kunt u de magnetische zone voor vensters instellen. Op dezelfde manier als met schermranden zal een venster plaatsen binnen de geconfigureerde afstand van een ander venster er voor zorgen dat deze aan elkaar plakken alsof ze magnetisch zijn.

Magnetisch veld in midden van scherm:

Hier kunt u de magnetische zone voor schermranden instellen. De sterkte van het magnetische veld zodat een venster binnen de geconfigureerde afstand ervoor zorgt dat deze naar het centrum van het bureaublad gaat bij het er naar toe verplaatsen.

Vensters tegen elkaar plaatsen: allen bij elkaar overlappen

Indien geactiveerd, zullen vensters niet aan elkaar plakken als ze alleen naast elkaar zich bevinden, ze moeten elkaar overlappen, met de geconfigureerde hoeveelheid of minder om aan elkaar te plakken.

Geavanceerd

In het paneel Geavanceerd kunt u meer geavanceerde fijn-afstemming doen aan het gedrag van vensters.

Venster afrollen

Na boven titelbalk zweven

Als deze optie is geactiveerd zal een opgerold venster zich automatisch ontrollen wanneer de muisaanwijzer zich enige tijd boven de titelbalk bevindt. Gebruik de draaischakelaar om de vertraging van het ontrollen in te stellen.

Vensterplaatsing

Het plaatsingbeleid bepaalt waar een nieuw venster op het bureaublad zal verschijnen. Minimale overlapping probeert een minimum aan overlap van vensters te krijgen, Schuin achter elkaar zal de vensters trapsgewijs weergeven en Willekeurig zal een willekeurige positie gebruiken. Gecentreerd zal alle nieuwe vensters in het centrum van het scherm plaatsen en In linker bovenhoek zal alle vensters met hun linker bovenhoek in de linker bovenhoek van het scherm plaatsen. Activeer het item KDE toepassingen laten de posities laten herinneren van hun eigen vensters om de gegevens op de Plasma™ vensterposities te behouden.

Speciaal venster

Hulpvensters van inactieve programma's verbergen

Wanneer ingeschakeld zullen hulpvensters (gereedschapvensters, afscheurmenu's, ...) van inactieve vensters worden verborgen en alleen getoond zal het programma actief wordt. Merk op dat programma's de vensters moeten markeren met het juiste venstertype om deze functie goed te laten werken.