Hoe te selecteren

Kwave biedt u om een continue reeks van samples te selecteren evenals elke combinatie van kanalen (als u een multikanaalbestand bewerkt). Door een reeks van samples te selecteren (tijdscope) zullen alle volgende commando's beperkt zijn tot die reeks en door de selectie van een kanaal ongedaan te maken zal zijn inhoud niet gewijzigd worden.

Kanalen selecteren

Selectie of selectie ongedaa maken van een kanaal is tamelijk eenvoudig. Klik eenvoudig op het lampjessymbool aan de linkerkant van het signaal om zijn status om te schakelen:

groene lampeen greene lamp betekent "ingeschakeld", waar

rode lampeen rode lamp betekent "uitgeschakeld".

Opmerking

Opmerking: als een kanaal is niet is geselecteerd zal deze ook niet hoorbaar zijn bij afspelen!

Samples selecteren

Als u een reeks samples in Kwave selecteert, dan zal die reeks inclusief zijn. Dat betekent dat het eerst en laatst geselecteerde sample beiden tot de selectie behoren en gebruikt zullen worden voor de acties die volgen. Dus zelfs als u geen reeks hebt geselecteerd, maar alleen een enkel sample, zal de selectie nooit echt "leeg" zijn. Dus als u geen geselecteerde reeks ziet, zal de functie "verwijderen" van toepassing zijn op dat enkele sample.

De gemakkelijkste manier van selecteren van een reeks samples is dat gewoon te doen met de muis. Het werkt zoals u gewend bent in andere toepassingen: druk de linkermuisknop in op het punt waar u wilt dat de selectie begint en laat de knop los waar u wilt dat deze eindigt.

Als u het begin of het eind van de selectie wilt aanpassen of verplaatsen, breng de muiscursor dan dichtbij het begin of einde van de selectie totdat de cursor wijzigt van de standaard pijltjescursor in de links-rechts pijltjescursor en druk dan de linkermuisknop in en pas aan.

U kunt ook de selectie vergroten of verkleinen naar een specifiek punt door de toets Shift in te drukken en te klikken met de linkermuisknop. Afhankelijk van welke grens dichterbij is, zal de linker of rechter rand van de selectie tot de nieuwe positie gezet worden. Als er niets was geselecteerd, zal de instelling vanaf het begin zijn.

Er zijn ook enige functies beschikbaar via het menu en natuurlijk enige sneltoetsen:

 • het gehele signaal selecteren: BewerkenSelectieAlles (Ctrl+A)

 • een reeks selecteren: BewerkenSelectieReeks (R)

 • het huidige zichtbare gebied: BewerkenSelectieZichtbaar gebied (V)

 • het volgende blok samples, beginnend één sample na het eind van de huidige selectie en met dezelfde lengte: BewerkenSelectieVolgende (Shift++)

  (Tip: gebruik de toets "+" van het numerieke toetsenbord!)

 • het vorige blok samples, eindigend één sample voor het begin van de huidige selectie en met dezelfde lengte: BewerkenSelectieVorige (Shift+-)

  (Tip: gebruik de toets "-" van het numerieke toetsenbord!)

 • verwijder een selectie en selecteer "niets": BewerkenSelectieNiets (N)

 • breid de selectie uit tot het begin van het signaal (eerste sample): BewerkenSelectieNaar begin (Shift+Home)

 • breid de selectie uit tot het eind van het signaal (laatste sample): BewerkenSelectienaar einde (Shift+End)

 • vergroot de huidige selectie links en rechts tot aan het volgende label (of Begin/einde van het signaal als er geen label is), beginnend op de huidige positie van de cursor: BewerkenSelectieVergroot tot labels (E)

 • selecteer het gebied tussen de volgende twee labels rechts van de huidige selectie of tot het eind van het signaal: BewerkenSelectienaar volgende labels (Ctrl+Shift+N)

 • selecteer het gebied tussen de vorige twee labels links van de huidige selectie of tot het begin van het signaal: BewerkenSelectieNaar vorige labels (Shift+Ctrl+P)