Zoomen en navigeren

Kwave biedt verschillende manieren om te zoomen en te navigeren, met sneltoetsen, menu-commando's, knoppen op de werkbalk en door de muis te gebruiken. De volgende secties zouden een overzicht moeten geven over hoe al deze functies te gebruiken.

In- en uitzoomen

 • zoom in: zoomt in om meer details te zien, vergroot met een factor 3.

  • menu-item / sneltoets: BeeldInzoomen (Ctrl++)

  • werkbalkknop: “inzoomen”

 • zoom uit: zoomt uit om minder details te zien, verkleint met een factor 3.

  • menu-item / sneltoets: BeeldUitzoomen (Ctrl+-)

  • werkbalkknop: “uitzoomen”

 • zoomselectie: zoomt met een factor waarbij de huidige selectie volledig zichtbaar is in de huidige weergave.

  • menu-item / sneltoets: BeeldZoomen naar selectie (Ctrl+Space)

  • werkbalkknop: “naar selectie inzoomen”

 • zoom naar het gehele signaal: selecteert een zoomfactor die het gehele signaal zichtbaar maakt in het huidige venster.

  • menu-item: BeeldZoom naar het gehele signaal

  • werkbalkknop: “alles zoomen”

 • zoomen tot 100%: zoomt in tot een schaal waar één sample gerepresenteerd wordt door één pixel op het scherm.

  • menu-item: BeeldZoom tot 100%

  • werkbalkknop: “zoomen naar 100%”

 • selecteer voorgedefinieerde zoom: selecteert een zoomfactor uit de keuzelijst voor zoomen in de werkbalk.

Links en rechts verschuiven

 • naar positie: opent een dialoog om de positie in te voeren waar u de huidige weergave wilt verschuiven.

  menu-item / sneltoets: BeeldGa naar positie... (Ctrl+G)

 • naar begin: schuift de huidige weergave zodat het begint aan het begin van het signaal.

  menu-item / sneltoets: BeeldBegin (Ctrl+Home)

 • naar einde: schuift de huidige weergave zodat het eindigt aan het eind van het signaal.

  menu-item / sneltoets: BeeldEinde (Ctrl+End)

 • vorige pagina: schuift naar de positie net voor de huidige weergave (links).

  menu-item / sneltoets: Beeldvorige pagina (PgUp)

  werkbalkknop: “vorige pagina”

 • volgende pagina: schuift naar de positie net na de huidige weergave (rechts).

  menu-item / sneltoets: BeeldVolgende pagina (PgDn)

  werkbalkknop: “volgende pagina”

 • rechts schuiven: schuift naar het eind van het signaal met 1/3 van de huidige weergave.

  menu-item / sneltoets: BeeldRechts schuiven (Right)

  werkbalkknop: “naar rechts schuiven”

 • links schuiven: schuift naar het begin van het signaal met 1/3 van de huidige weergave.

  menu-item / sneltoets: BeeldLinks schuiven (Left)

  werkbalkknop: “naar links schuiven”

Het overzicht gebruiken

Het hoofdscherm van Kwave toont een klein overzicht van het gehele signaal boven de horizontale schuifbalk van het hoofdvenster. Dit overzicht biedt ook enige functionaliteit voor navigeren:

 • een enkele klik met de linkermuisknop: verplaats de huidige weergave naar de positie waarop is geklikt.

 • een dubbelklik met de linkermuisknop: verplaats de huidige weergave naar de positie waarop is geklikt en zoomt bovendien in.

 • een dubbelklik met de linkermuisknop, met Shift ingedrukt: verplaats de huidige weergave naar de positie waarop is geklikt en zoomt bovendien uit.

Verticale zoom

U kunt de huidige weergave verticaal zoomen door de toets Alt in te drukken en te draaien aan het muiswiel.