samplerate (Conversie van samplesnelheid)

Interne naam:

samplerate

Type plug-in:

effect

Beschrijving:

Wijzigt de samplesnelheid van de huidige selectie of het gehele signaal.

Parameters:
nieuwe snelheid

De nieuwe samplesnelheid in samples per seconde (drijvendekommagetal).

modus (optioneel)

Als deze parameter wordt gebruikt en ingesteld op de waarde "alles", dan zal dit effect worden toegepast op het gehele signaal. Anders zal het alleen worden toegepast op de huidige selectie.