notch_filter (Notch-filter)

Schermafbeelding van de plug-in voor het Scherpfilter
Interne naam:

notch_filter

Type plug-in:

effect

Beschrijving:

Past een notchfilter toe op de huidige selectie. Een notchfilter verwijdert een smalle reeks frequenties rond een centrale frequentie en laat alle andere frequenties onder en boven de centrale frequentie en meer dan de helft van de bandbreedte door.

Gebruik dit om enkele verstoringsfrequenties uit te filteren.

Het filter is van de tweede graad en is gebaseerd op de implementatie van Juhana Sadeharju .

Parameters:
frequentie

De centrale frequentie van het filter is in Hz en moet onder de helft van de samplesnelheid van het bestand liggen.

bandbreedte

Bandbreedte van het filter in Hz.