normalize (Normalisatie)

Interne naam:

normalize

Type plug-in:

effect

Beschrijving:

Normaliseert het volumeniveau van de huidige selectie. Gebruik dit als het volume van uw signaal te laag of te hoog is.

Het algoritme is genomen uit het normalize-project, en is oorspronkelijk geschreven door Chris Vaill .