Afspelen

Afhankelijk van de opties bij compileren is Kwave in staat geluiden af te spelen via een van de volgende afspeelmethoden:

  • ALSA (Advanced Linux Sound Architecture): overstijgt OSS, ondersteunt meer mogelijkheden en meer hardware. Kan botsen met andere geluidstoepassingen zoals OSS doet, maar heeft een plug-in genaamd "dmix" als een uitweg. Nieuwere versies van ALSA gebruiken standaard een op dmix gelijkende plug-in, dus is dit de beste keuze voor u!

  • OSS (Open Sound System): de oudste linux implementatie, met mono en stereo uitvoer. Verouderd sinds linux kernel 2.6, maar nog steeds wijd verspreid. Kan botsen met andere geluidstoepassingen, slechts één toepassing tegelijk kan via OSS afspelen!

Voordat u probeert geluiden af te spelen, zou u een kijkje moeten nemen in de configuratiedialoog voor afspelen:

Schermafbeelding van de instellingendialoog voor afspelen

Kwave ondersteunt slechts 8 en 16 bits afspelen, met mono of stereo uitvoer via het OSS interface, maar ook veel modi die uw geluidshardware ondersteunt via het ALSA interface.

Als uw geluidsbestand meer of minder kanalen gebruikt dan het afspelen toestaat, zullen alle kanalen door elkaar gemengd worden gedurende het afspelen. Als u bijvoorbeeld een bestand hebt met drie kanalen en u gebruikt stereo afspelen, dan zal het linker kanaal kanaal 0 (bovenste) en de helft van kanaal 1 (midden) afspelen en het rechter kanaal zal de helft van kanaal 1 (midden) ed kanaal 2 (laagste) afspelen.

Om een glad afspelen zonder interrupties te krijgen zou u ook de buffergrootte op een toepasselijke waarde in moeten stellen. Als u problemen met onderbroken afspelen ervaart, dan zou u de buffergrootte hier moeten vergroten. Maar hoe groter u de buffer instelt, hoe groter de vertraging is tussen het hoorbare geluid en het weergeven van de positie in de signaalweergave van het afspelen.

De instellingendialoog voor afspelen biedt ook een knop voor het afspelen van een eenvoudig testgeluid. U zou een 440Hz toon moeten horen die wandelt over alle speakers, van de ene naar de volgende.

Nadat u afspelen hebt geconfigureerd, kunt u de afspeelbesturing van het hoofdvenster van Kwave gebruiken of via het menu Afspelen of met de sneltoetsen op het toetsenbord:

  • AfspelenStarten (P): Start het afspelen van de huidige selectie vanaf zijn begin of het gehele bestand vanaf de huidige cursorpositie als er niets was geselecteerd. Eén keer afspelen.

  • AfspelenLus: zoals hiervoor, maar herhalen in een lus.

  • AfspelenPauzeren (Space): Pauzeer het afspelen op de huidige positie. Alleen beschikbaar wanneer het afspelen actief is.

  • AfspelenDoorgaan (Space): Vervolg het afspelen vanaf de positie waar het is gepauzeerd. Alleen beschikbaar als het afspelen is gepauzeerd.

  • AfspelenStoppen (Esc): Stop het afspelen, ga terug naar het begin van de selectie.