Opnemen

Kwave is in staat geluidsgegevens uit verschillende bronnen op te nemen, met alle samplesnelheden, sampleformaten en andere modi die uw geluidshardware ondersteunt. Op dit moment neem Kwave op via het oude OSS geluidsinterface en sinds v0.7.4 ook het nieuwere en krachtiger ALSA-interface dat de voorkeur heeft voor linux kernel 2.6.

Het opnemen kan bereikt worden vanaf het menu onder BestandOpnemen.

Hier is een schermafdruk van de opnamedialoog van Kwave, die de eerste pagina toont met de opnamebesturing tijdens een actieve opnamesessie. Zoals in de meeste dialogen van Kwave kunt u enige hulp krijgen of tekstballonnen op de besturing.

Schermafdruk van de dialoog voor opnemen

Hier hebt u de volgende besturingselementen:

 • Pre-opname: Als de functie pre-opnemen van Kwave is ingeschakeld en het opnemen wordt gestart, zal Kwave opnemen in een interne buffer die enige seconden lang is. Als u de knop Opnemen ( opnameknop ) opnieuw indrukt, dan zal het opnemen echt starten, en behoud ook de al pre-opgenomen gegevens. Dit is bijvoorbeeld nuttig als u uw favoriete song van de radio wilt opnemen, maar u herkent te laat dat de song al is begonnen. In dat geval kunt u nog steeds de opnameknop indrukken en het begin van de song uit what Kwave al vooraf heeft opgenomen, zodat u niet langer een begin zult missen.

 • Opnametijd: Als de lengte van de opname beperkt zou moeten worden tot een bepaalde tijd, dan kunt u deze instelling activeren en een tijd selecteren in uren, minuten en seconden voor uw opname. Als deze optie niet is ingeschakeld, zal het opnemen doorgaan totdat u de knop Stop (stopknop).

 • Beginnen op: Als deze instelling is geactiveerd, kunt u een datum en tijd instellen wanneer de opname gestart zal worden. Bedenk dat als de geconfigureerde tijd zich in het verleden bevindt, de opname onmiddellijk zal beginnen.

 • Opnametrigger: Indien ingeschakeld, zal het opnemen alleen beginnen als het volume van de invoer boven een bepaalde grens gaat, die gedefinieerd kan worden van 0 tot 100% van het hoogst mogelijke invoervolume. Dit is nuttig als u geen voorafgaande stilte wilt opnemen. (Tip: combineer dit met de functie pre-opnemen bovenstaand genoemd om ook enige seconden voor het bereiken van de de trigger, zodat u niet een toenemend volume mist vanuit de stilte.)

 • De knop Nieuw (nieuwknop) is actief wanneer opnemen niet actief is of gereed is,om de huidige inhoud van het bestand te verwijderen en opnieuw te beginnen.

 • De knop Stop (stopknop) is actief wanneer opnemen of vooraf opnemen actief is of Kwave wacht op het startsignaal. Indien ingedrukt, zal de huidige voortgang worden gestopt.

 • De knop Pauseren (pauzeknop) wordt geactiveerd wanneer het opnemen of het pre-opnemen actief is. De eerste keer dat u deze indrukt zal het opnemen gestopt worden en de knop zal beginnen te knipperen. Wanneer u deze opnieuw indrukt zal de knop stoppen met knipperen en opnemen zal onmiddellijk doorgaan, zonder op een trigger te wachten op.

 • De knop Opnemen (opnameknop) start het opnemen en/of vooraf opnemen, afhankelijk van de boven ingeschakelde functies:

  1. Als vooraf opnemen noch triggerniveau gebruikt worden zal het opnemen beginnen zodra u de opnameknop indrukt.

  2. Als vooraf opnemen not wordt gebruikt en er een triggerniveau is ingesteld, zal de eerst keer indrukken Kwave laten wachten op het bereiken van het triggerniveau. Bij wachten op een trigger kunt u het direct beginnen met opnemen forceren door de opnameknop opnieuw in te drukken, anders zal het opnemen automatisch beginnen wanneer het triggerniveau is bereikt.

  3. Als vooraf opnemen is ingeschakeld zal de eerste keer drukken alleen het vooraf opnemen starten en de tweede keer drukken echt het opnemen laten beginnen.