Hoofdstuk 1. Inleiding

KmPlot is een programma voor het plotten van wiskundige functies, door KDE. Het heeft een ingebouwde functielezer aan boord met veel mogelijkheden. U kunt meerdere functies tegelijk plotten, en die ook gebruiken om nieuwe functies te maken.

Voorbeelden

In KmPlot zijn verschillende soorten van plots mogelijk:

  • Expliciete cartesische plots van de vorm y=f(x).

  • Parametrische plots, waarin de x- en y-componenten worden uitgedrukt als functies van een onafhankelijke variabele.

  • Pooldiagrammen van de vorm r = r(θ).

  • Impliciete plots, waarin de relatie tussen de x- en y-coördinaten door een expressie wordt gegeven.

  • Expliciete differentiële plots.

In KmPlot vindt u ook enkele numerieke en visuele zaken zoals:

  • Het opvullen en het berekenen van de oppervlakte tussen de grafiek van de functie en de x-as

  • Het berekenen van uiterste waarden

  • Het dynamisch wijzigen van de functieparameters

  • Het plotten van afgeleide en integrale functies.

Met behulp van deze functies wordt het begrip bevorderd van het verband tussen wiskundige functies en hun grafische weergave in een coördinatenstelsel.