Hoofdstuk 2. De eerste schreden met KmPlot

Plotten van een eenvoudige functie

In de zijbalk links vindt u de knop Aanmaken, met een neerklapmenu voor het aanmaken van nieuwe plots. Klik hierop en selecteer Cartesische Plot. Het tekstvak waarin u de huidige functie kunt bewerken is nu beschikbaar. Vervang de standaard tekst met

y = x^2

en druk op Enter. Er wordt nu een plot getekend van y = x2. Klik nu nog een keer op de knop Nieuwe plot, selecteer Cartesische Plot, en voer nu de tekst

y = 5sin(x)

in, om nog een plot te tekenen.

Met slepen en neerzetten van het object y = 5sin(x) in de zijbalk links krijgt u een kopie van de plot. Met vervangen van sin door cos krijgt u een plot van de cosinus in dezelfde kleur.

Klik op een van de grafieken die u zojuist heeft geplot. De kruisdraad krijgt de kleur van deze grafiek en is nu aan de grafiek gekoppeld. U kunt met de muis de kruisdraad langs de grafiek bewegen. In de statusbalk onder in het scherm kunt u de coördinaten van de positie steeds aflezen. Merk op dat als de kruisdraad de x-as raakt ook de wortel (x waarvoor de functie = 0 is) in de statusbalk kan worden afgelezen.

Klik weer met de muis, de kruisdraad wordt nu ontkoppeld van de grafiek.