Instellen van de lettertypen

Schermbeeld van de instellingendialoog voor lettertypen
Beschrijving bij de assen:

Lettertype voor de getallen en x/y-aanduidingen bij de assen.

Beschrijving bij de grafiek:

Lettertype voor teksten bij de grafiek (bijvoorbeeld voor de naam van de plot en de uiterste waarden).

Koptekst tabel:

Lettertype voor de koptekst, als een plot wordt afgedrukt.