Interne log cache

kdesvn kan een interne logcache gebruiken voor sommige operatie´s. Meestal is dit in gebruik voor de revisie boom maar ook wanneer een eenvoudige log in de offline modus wordt bekeken. De caches zijn als SQLite databases opgeslagen in $HOME/.sqvnqt/logcache. Elk genummerd bestand is een opslag voor een andere repository.

Waarschuwing

De databases kunnen groot worden! Het automatische updaten van de logcache kunt u daarom uitschakelen in de instellingen.

U kunt ook eenvoudig een database verwijderen, dan zal er geen cached log terugkomen voor deze repository (en geen revisie boom!) maar als het automatisch updaten van de cache niet is uitgeschakeld, zal de cache weer opnieuw gevuld worden wanneer u de repository of een bijbehorende werkkopie opent

Offline-modus

kdesvn kan werken zonder netwerk-toegang, bijv. u kunt netwerk-toegang voor kdesvn uitschakelen. Dit kan handig zijn als u zonder een netwerk werkt zoals met een notebook. In zulke gevallen haalt kdesvn altijd de logs vanuit de interne cache. Deze log is vanwege technische redenen beperkt tot basisfuncties, daarom kan de cached log (maar hoeft niet) verschillen van de echte log. Verschillen betekent dat niet alle bewerkingen te zien zijn, zelfs als Log volgt nodechanges is ingeschakeld.

Logcache en revisie boom

De revisie boom gebruikt alleen de logcache omdat anders iedere keer de logs opnieuw moeten worden opgehaald. Het ververst NIET de logcache (maar dit kan veranderen in een latere release).